Atklāti konkursi

  • Preču piegāde un pakalpojumu sniegšana (no EUR 42000)
  • Būvdarbu veikšana (no EUR 170000)

Informācija par iepirkumuRezultātu paziņojums
N.p.k.Iepirkuma identifik. Nr. (ID)Iepirkuma priekšmeta nosaukumsPiedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņšIepirkumu dokumentu elektroniskā versija. RasējumiPlānotā līgumsumma EUR (bez PVN)Atbildīgā kontaktpersona / tālrunisLēmuma pieņemšanas datumsIepirkuma uzvarētājs un līgumcena bez PVN, EUR
32.ANP 2016/33Amatas novada pašvaldībai piederošo ielu un ceļu sniega mehanizēta tīrīšana 2016./2017. un 2017./2018. gadu ziemas sezonā

27.12.2016.plkst.14:00Nolikums Iveta Herbsta
tel.25639509
31.ANP 2016/31ELEKTROPREČU, REMONTMATERIĀLU UN LABIEKĀRTOŠANAS MATERIĀLU IEGĀDE
AMATAS NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDĒM
12.12.2016.plkst.11:00Nolikums
3.pielikums
Jautājumi_Atbildes
Iveta Herbsta
tel.25639509
23.12.2016.
Lēmums
SIA NODUS, SIA Tirdzniecības nams Kurši
Līguma summa 134000,00EUR
Līguma termiņš 05.01.2019.
30.ANP 2016/27Amatas novada pašvaldībai piederošo ielu un ceļu sniega mehanizēta tīrīšana 2016./2017. un 2017./2018. gadu ziemas sezonāIveta Herbsta
tel.25639509
02.11.2016.
Lēmums
29.ANP 2016/26Amatas pagasta pašvaldības grants ceļu pārbūve, piesaistot Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” līdzfinansējumu03.10.2016.plkst.10:00Nolikums
Būvprojekts Zaube-Galiņi
Būvprojekts Amatas skola-Gribuļi-Lielmārči
10.pielikums
12.pielikums
Jautājumi Atbildes 23.09.2016.
Jautājumi Atbildes 26.09.2016.
Iveta Herbsta
tel.25639509
21.11.2016.
Lēmums
28.ANP 2016/23ELEKTROENERĢIJAS IEGĀDE AMATAS NOVADA PAŠVALDĪBAS VAJADZĪBĀM 19.09.2016.plkst.16:00Iveta Herbsta
tel.25639509
22.09.2016.
Lēmums
SIA "Geton Energy" Līguma summa 65 882.94 EUR,
Līguma termiņš līdz 01.11.2018.
27.ANP 2015/15Elekroenerģijas iegāde Amatas novada pašvaldības vajadzībām21.09.2015.plkst.14:0Nolikums GROZ
Paziņojums par grozījumiem
Māris Timermanis, tel.29266314, e-pasts: maris.timermanis@and.lv30.09.2015.
Lēmums
AS "Latvenergo"
EUR 36 580,05
26.ANP 2015/12Degvielas iegāde Amatas novada pašvaldības vajadzībām10.07.2015., pl.09.00 NolikumsGuntars Pīpkalējs
tel.29482971
06.08.2015
Lēmums
Līgums1
Līgums2
SIA VIRŠI- A 88305,15 EUR;
SIA ELKS AK 23645,00 EUR
25.ANP 2015/10Amatas pamatskolas vienkāršota atjaunošana, veicot funkcionālus uzlabojumus08.05.2015.
plkst. 14:00
Nolikums
Darbu apjomu saraksts
Rasējumi
Jautājumi un atbildes
Jautājumi un atbildes 2
Guntars Pīpkalējs
t. 29482971
14.05.2015.
Lēmums
SIA „EKERS”
EUR 196926,49
24.ANP 2014/34 ERAFBūvdarbu veikšana projektā "Amatas novada Ieriķu ciema ūdenssaimniecības attīstība"10.11.2014.
plkst. 14:00
Pagarināts līdz 14.11.2014. plkst.14:00
Nolikums
Darbu apjomi un rasējumi
Būvprojekta ekspertīzes atzinums
Nolikuma pielikumi
Nolikuma grozījumi
Nolikums ar grozījumiem
Pielikums Nr.4 ar grozījumiem
Pielikums Nr.6 ar grozījumiem
Pielikums Nr.9 ar grozījumiem
Jautājumi un atbildes
līdz EUR 610000Juris Bērziņš
29479008
26.11.2014.
Lēmums
AS "Siguldas būvmeistars"
EUR 607820,89
23.ANP 2014/20 KPFIBūvdarbu veikšana projektā "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Drabešu internātpamatskolā un Drabešu pamatskolas internātā"04.08.2014.
plkst. 14:00
Nolikums
Nolikuma pielikumi
Darbu apjomi un rasējumi
Jautājumi un atbildes
Jautājumi un atbildes 2
Energoaudits
Guntars Pīpkalējs
29482971
12.08.2014.Konkurss pārtraukts
22.ANP 2014/18Elektroenerģijas iegāde Amatas novada pašvaldības vajadzībām07.07.2014.
plkst. 14:00
Nolikums Māris Timermanis
29266314
21.07.2014.AS "Latvenergo"
EUR 42427,58
21.ANP 2014/15 ERAFBūvdarbu veikšana projektā "Amatas novada Skujenes ciema ūdenssaimniecības attīstība"06.06.2014.
plkst. 14:00
Pagarināts līdz 12.06.2014.
plkst. 14:00
Nolikums
Pielikumi
Tehniskais projekts
Nolikuma grozījumi
Nolikums ar grozījumiem
Pielikums Nr.2 ar grozījumiem
Pielikums Nr.9 ar grozījumiem
Jautājumi un atbildes
Juris Bērziņš
29479008
26.06.2013.SIA "Cēsu Specceltnieks"
EUR 458507,89
20.ANP 2013/20Amatas novada pašvaldībai piederošo ielu un ceļu mehanizēta tīrīšana 2013.-2014., 2014-2015. un 2015./2016. gada ziemas sezonā.21.10.2013.
plkst. 14:00
NolikumsJānis Sekste
29365499
22.11.2013.1. Z/s "Gavieši" - Ls 7553,25
2. Z/s "Gavieši" - Ls 8979,60
3. Z/s "Birzlejas" - Ls 9472,50
4. SIA "Vecpiebalgas kmpānija" - Ls 7364,25
5. Z/s "Aparnieki-2" - Ls 5722,50
6. SIA "MDK GARANTS" - Ls 9893,25
7. SIA "Jaunie Tīkli" - Ls 4396,50
8. Z/s "Lejas Smēdes" - Ls 2022.30
9. Z/s "Skolaskalns" - Ls 6377,70
10. SIA "Jaunie Tīkli" - Ls 6088,50
11. SIA "Enķenieku Līči" - 11207,70
12. SIA "Kalnmuiža" - Ls 5428,50
19.ANP 2013/08Projekta "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Drabešu ianernātpamatskolai, Drabešu pagasts, Amatas novads" 1.daļa - Drabešu internātpamatskolas ēkā iebūvētas katlu mājas rekonstrukcija31.05.2013.
plkst. 14:00
Nolikums
Darbu apjomi
Rasējumi
Valdis Lācis
29474087
27.06.2013SIA "ASE"
Ls 99946,85 Līgums nav noslēgts
18.ANP 2013/07Degvielas iegāde Amatas novada pašvaldības vajadzībām29.04.2013.
plkst. 14:00
Nolikums Māris Timermanis
29266314
10.05.2013.AS "VIRŠI-A"
Ls 57964,00
17.ANP 2013/04Elektroenerģijas iegāde Amatas novada pašvaldības vajadzībām08.04.2013.
plkst. 14:00
NolikumsMāris Timermanis
29266314
22.04.2013.SIA "Enefit"
Ls 26058,24
16.ANP 2012/19Degvielas iegāde Amatas novada pašvaldības vajadzībām21.01.2013.
plkst. 14:00
Nolikums
Konkurss pārtraukts
Māris Timermanis
29266314
18.03.2013.Konkurss pārtraukts
15.ANP 2012/15 Kurināmās šķeldas iegāde Amatas novada Ģikšu ciema katlumājai 2012./2013. gada apkures sezonai31.08.2012.
plkst. 14:00
Nolikums Egons Veidemanis
25622275
06.09.2012.SIA "SK Grean Enerģija"
Ls 19992,00
14.ANP 2012/10 ELFLAAmatas novada autoceļa Pētera iela-Meijermuiža-Vāļi 3 km seguma maiņa posmā no Pētera ielas līdz Cēsu pilsētas robežai07.05.2012
plkst. 14:00
Nolikums
Rasējumi, darbu apjomi
Jānis Sekste
29365499
10.05.2012.SIA "8 CBR"
Ls 144857,19
13.ANP 2012/05Elektroenerģijas iepirkums Amatas novada pašvaldības vajadzībām05.03.2012.
plkst. 14:00
Nolikums
Pašvaldības elektroenerģijas lietošanas objektu saraksts
Māris Timermanis
29266314
07.03.2012.A/S "Latvenergo"
Ls 56315,84
12.ANP 2012/01 ELFLAAmatas novada Zaubes sabiedriskā un kultūras centra rekonstrukcija09.02.2012.
plkst. 14:00
Nolikums
Darbu apjomu saraksts

Rasējumi
Precizējumi
Valda Veisenkopfa
29170544
17.02.2012.SIA "Vidzemes energoceltnieks"
Ls 140907,31
11.ANP 2011/26Degvielas iegāde Amatas novada pašvaldības vajadzībām20.01.2012.
plkst. 14:00
Nolikums Māris Timermanis
29266314
25.01.2012.A/S "VIRŠI-A"
Ls 63232,00
10.ANP 2011/23Amatas novada pašvaldībai piederošo ceļu un ielu mehanizēta tīrīšana 2011./2012. un 2012./2013. gada ziemas sezonā21.11.2011.
plkst. 14:00
NolikumsJānis Sekste
29365499
29.11.2011.1.Z/s "Aparnieki-2"
Ls 4142,97
2.Z/s "Birzlejas"
Ls 3217,50
3.Z/s "Lejas Smēdes"
Ls 1126,71
4.SIA "Jaunie Tīkli"
Ls 5737,32
5.SIA "Enķenieku Līči"
Ls 3580,20
6.SIA "STOCKWOOD"
Ls 5254,11
7.Z/s "Skolaskalns"
Ls 3773,25
8.Z/s "Gavieši"
Ls 10735,92
9.SIA "Vecpiebalgas
kompānija"
Ls 4024,53
10. SIA "Kalnmuiža"
Ls 3145,86
9.ANP 2011/20Jaunu automašīnu iegāde Amatas novada pašvaldības vajadzībām27.10.2011.
plkst. 10:00
Nolikums.56000Māris Timermanis
29266314
28.10.2011.1. daļa: jaunu vieglo automašīnu iegāde -3 gab.
SIA "KARLO MOTORS"
Ls 30395,93
2.daļa: jaunu mikroautobusu iegāde - 2 gab.
SIA "Tehauto"
Ls 25350,00
8.ANP 2011/19Kurināmās šķeldas iegāde Amatas novada Ģikšu ciema katlumājai 2011./2012. gada apkures sezonai03.10.2011.
plkst.14:00
Nolikums.Egons Veidemanis
25622275
07.10.2011.SIA "S.K.Z."
Ls 25480,00
7.ANP 2011/06 ERAFUdenssaimniecības attīstība Amatas novadā. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcija Ģikšos, Amatas novadā.21.03.2011.
plkst.14.00

Pagarināts līdz 14.04.2011. plkst. 14:00
Nolikums

Rasējumi

Darba apjomi

Jautājumi un atbildes:
Pretendents 1

Nolikuma grozījumi
Juris Bērziņš
29479008
13.05.2011.SIA "Siltums Jums"
Ls 233868,32
6.ANP 2011/02 ELFLAĢikšu kluba - saieta nama rekonstrukcija24.02.2011.
plkst.14.00
Nolikums.

Pielikumi
Elita Eglīte
26537849
04.04.2011.SIA "Būve Wood Line"
Ls 208000,42
5.ANP 2011/03 ERAFŪdenssaimniecības attīstība Amatas novadā. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcija Līvos, Amatas novadā.21.02.2011.
plkst. 14.00
Nolikums

Paskaidrojuma raksts
PR Uzdevums

Pielikumi.

Līgumsaistību izpildes nodrošināšanas forma (PRECIZĒTS REĢ. NR.)

KOMISIJAS PAZIŅOJUMS

Jautājumi un atbildes:
No SIA RIO

Darbu apjomi, darbus veicot ar caurduršanas metodi
Juris Bērziņš
29479008
10.05.2011.SIA "RIO"
Ls149718,05
4.ANP 2010/23Degvielas iegāde Amatas novada pašvaldības vajadzībām14.12.2010.
plkst. 14.00
Nolikums.53500Māris Timermanis
29266314
27.12.2010Akciju sabiedrība "VIRŠI A" Ls 566000
3.ANP 2010/20 ERAFSpecializēti aprīkota mikroautobusa iegāde Spāres speciālās internātskolas bērnu ar funkcionāliem traucējumiem pārvadāšanai01.11.2010.
plkst. 14.00
Nolikums.34700Pēteris Sockis
29458504
02.02.2011.SIA "Auto Īle un Herbst"
Ls 28677,69
2.DDS 2010/1Pārtikas preču piegāde Amatas novada Drabešu sākumskolas ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanai02.07.2010.
plkst. 10.00
39000Zane Pavlova
64100873
27.07.2010.SIA "Rēzeknes gaļas kombināts"
SIA "Beātus"
SIA "INGMAN SALDEJUMS"
A/S "Rankas piens"
SIA "Ažiņa k/f "Markets""
1.ANP 2010/09 ERAFŪdenssaimniecības attīstība Nītaures pagasta Nītaures ciemā31.05.2010.
plkst. 14.00
Iepirkumi_Nitaure_UKT_specifikacija _konkursam
Iepirkumi_Nitaures_UKT_tame_konkursam
Iepirkumi_Nolikums_Nitaure_projekts

Papildinājums ar rasējumiem u.c informāciju

Labojumi 30.04.2010 - Šeit!

Jautājumi un atbildes:
Iep_Jaut_Atb_1.doc
Iep_Jaut_Atb_2.doc
Iep_nolikuma sanemejiem
Juris Bērziņš 2947900805.07.2010.SIA "BŪVE WOOD LINE _ HALLE B"
Ls 211147,71

labot