Iepirkumi 9. panta kārtībā

  • Preču piegāde un pakalpojumu sniegšana (no EUR 4000 līdz EUR 42000)
  • Būvdarbu veikšana (no EUR 14000 līdz EUR 170000)
Informācija par iepirkumuRezultātu paziņojums
N.p.k.Iepirkuma identifik. Nr. (ID)Iepirkuma priekšmeta nosaukumsPiedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņšNolikumsAtbildīgā kontaktpersona / tālrunisLēmuma pieņemšanas datumsIepirkuma uzvarētājs un līgumcena bez PVN, EUR
11.ANP 2017/11
Publicēts 2017.gada 20.aprīlis
Āraišu dīķa atjaunošana Drabešu pag. Amatas novads2017.gada 2.maijs plkst.14:00Nolikums
Tehniskā specifikācija_1
Tehniskā specifikācija_2
Tehniskā specifikācija_3
Tehniskā specifikācija_4
Foto informācija


Guntars Pīpkalējs
tālr.25639507
10.ANP 2017/10
Publicēts 2017.gada 10.aprīlis
Sanitārā konteinera iegāde Āraišu arheoloģiskais parks vajadzībām2017.gada 24.aprīlis plkst.14:00NolikumsIveta Herbsta
tālr.25639509
9.ANP 2017/9
Publicēts 2017.gada 27.marts
Ūdens sagatavošanas staciju tekošo apkopju veikšana Amatas novadā2017.gada 7.aprīlis plkst.14:00NolikumsIveta Herbsta
tālr.25639509
2017.gada 12.aprīlis
Lēmums
Līgums
SIA Watex
Līguma summa 3 360,00 EUR
līguma termiņš 36 mēneši (līdz 2020.gada 18.aprīlis)
8.ANP 2017/8
Publicēts 2017.gada 14.marts
Ielas seguma rekonstrukcija Cecīļu ielai Ieriķos Drabešu pagasts Amatas novads ”2017.gada 27.marts plkst.14:00Nolikums
9.pielikums Projekts
Jautājumi_Atbildes
Iveta Herbsta
tālr.25639509
2017.gada 29.marts
Lēmums
AS Ceļu pārvalde
Līguma summa 141 298,95 EUR
Līguma termiņš 2 mēneši.
7.ANP 2017/7
Publicēts 2017.gada 28.februārī
Grunts izvešana no Āraišu arheoloģiskais muzejparka teritorijas2017.gada 13.marts plkst.14:00Nolikums
6.pielikums Tāme
Līgums
Iveta Herbsta
tālr.25639509
2017.gada 20.marts
Lēmums
http://www.amatasnovads.lv/wp-content/uploads/2017/04/Līgums-AEC.pdf
SIA Amatas Energo Celtnieks
Līguma summa 7 304,19 EUR
Līguma termiņš līdz 05.04.2017.
6.ANP 2017/6
Publicēts 2017.gada 16.februārī
Drabešu internātpamatskolas telpu daļēja atjaunošana par pirmskolas izglītības iestādi2017.gada 27.februāris plkst.14:00Nolikums
Jautājumi_Atbildes
Karstā ūdens shēma
6.pielikums Tāmes veidlapa
Tehniskā dokumentācija
Iveta Herbsta
tālr.25639509
2017.gada 10.marts LēmumsSIA INUTA
Līguma summa 33 041,58 EUR
Līguma termiņš līdz 31.07.2017.
5.ANP 2017/5
Publicēts 2017.gada 14.februārī
Asfaltbetona bedrīšu remonts Amatas novadā2017.gada 27.februāris plkst.14:00NolikumsIveta Herbsta
tālr.25639509
2017.gada 21.marts
Lēmums
Līgums
SIA Imberteh
Līguma summa 11812,00 EUR
Līguma termiņš 31.10.2017.
4.ANP 2017/4
Publicēts 2017.gada 14.februārī
Dažādu minerālmateriālu piegāde Amatas novada pašvaldības pagastiem2017.gada 27.februāris plkst.14:00NolikumsIveta Herbsta
tālr.25639509
2017.gada 8.marts
Lēmums
2017.gada 22.marts
Lēmums
Līgums
1. ,2.,3.daļa SIA Karjeru Tehnikas Noma
Līguma summa 10 961,10 EUR
1. un 2.daļa SIA Karjeru Tehnikas Noma
Līguma summa 6185,10 EUR
3.daļa SIA ZS Ekorapsis
Līguma summa 4478,00 EUR
Līguma termiņš līdz 08.03.2018.
3.ANP 2017/3
Publicēts 2017.gada 16.janvārī
Nesaistīta seguma ceļa klātnes iesēdumu un bedru labošana ar drupināts grants maisījumu 0/32s Amatas novada pagastos2017.gada 27.janvāris plkst.14:00NolikumsIveta Herbsta
tālr.25639509
2017.gada 6.februāris
Lēmums
Līgums
SIA Karjeru Tehnikas Noma
Līguma summa 147 630,00 EUR
Līgums no 2017.gada 20.februārim līdz 2018.gada 20.februārim
2.ANP 2017/2
Publicēts 2017.gada 16.janvārī
Projekta izstrāde ēkas pārbūvei ar lietošanas veida maiņu un būvniecības autoruzraudzība2017.gada 27.janvāris plkst.14:00Nolikums
Teh.spec.-1.stāva skice
Teh.spec.-1.stāva plāns
Teh.spec.-2.stāva plāns
Teh.spec.-pagraba plāns
Iveta Herbsta
tālr.25639509
2017.gada 20.februārī
Lēmums
Līgums
SIA Būvprojekts
Līguma kopējā summa 11 000,00 EUR
Līguma termiņš projektēšanai līdz 2017.gada 21.aprīlim
1.ANP 2017/1
Publicēts 2017.gada 12.janvārī
Amatas novada pašvaldības nesaistīta seguma ceļu klājuma profilēšanas un planēšanas darbi2017.gada 23.janvāris plkst.14:00NolikumsIveta Herbsta
tālr.25639509
2017.gada 25.janvāris
Lēmums

Līgumi 2.gb
SIA Karjeru Tehnikas Noma
Līguma summa 24 291,00 EUR,
SIA Eco Baltia vide
Līguma summa 15 320,00 EUR
Līgums no 2017.gada 6.februāra līdz 2018.gada 6.februārim

labot