Iepirkumi līdz EUR 4000

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu (turpmāk - likums) uz šajā sadaļā publicētajiem iepirkumiem neattiecas likuma regulējums un tiem ir tikai informatīvs raksturs.
Šajā sadaļā tiek publicēti tikai atsevišķi specifiski iepirkumi lai noskaidrotu tirgus tendences un iespējamās piedāvājumu cenas šajā jomā.
Saņemot piedāvājumus par šajā sadaļā publicētajiem iepirkumiem, tiem ir tikai informatīvs raksturs un Pasūtītājam to saņemšana neuzliek nekādus pienākumus vai saistības attiecībā uz piedāvājuma pasniedzēju.
Iepirkumi līdz Ls 3000
N.p.k.Iepirkuma priekšmeta nosaukumsInformatīva rakstura piedāvājuma iesniegšanas termiņšIepirkuma dokumentu elektroniskā versijaIepirkuma kontaktpersona / tālrunisPlānotā līguma summaIepirkuma uzvarētājs un datums, kad noslēgts līgums
6.Datora komplekta LENOVO G550 iznomāšana Sarunu procedūraArvīds Lukjanovs
29151845
Ls 860,01SIA "Vanags un partneri"
30.12.2010.
(nomas līgums līdz 2012.g 31.jūlijam)
5.Amatas novada kartes izdrukas uz 3 mm neobonda 17 gab.Sarunu procedīraArvīds Lukjanovs
29151845
Ls 2189,00SIA Magnum NT
23.09.2010.
4.Būvuzraudzība projektam "Ūdenssaimniecības attīstība Nītaures pagasta Nītaures ciemā"Sarunu procedūraJuris Bērziņš
29479008
Ls 1125Valdis Andersons
17.09.2010.
3.Lokālo datortīklu attīstība Amatas novada Zaubes pamatskolai, Nītaures vidusskolai un Sērmūkšu pamatskolai19.04.2010, plkst. 12:00Nolikumu skatīt šeit!
Veikti labojumi 5. un 9. punktā
Māris Kalniņš, 29213111Ls 1877.9710.05.2010 - SIA „TEKA telekom” Reģ. Nr. LV40003341785)
2.Komunālo pakalpojumu parādu piedziņa16.04.2010.
Iesniegt piedāvājumus
Māris Timermanis
29266314
1.Rekonstrukgijas projekta izstrāde Amatas novada Skujenes pagasta autoceļa posmam Skujene - Amatas 420 mSarunu procedūraJānis Sekste 29365499Ls 950Ivo Pāss
04.01.2010.

labot