Iepirkumi 2018

  • Preču piegāde un pakalpojumu sniegšana (no EUR 4000 līdz EUR 42000)
  • Būvdarbu veikšana (no EUR 14000 līdz EUR 170000)
Informācija par iepirkumuRezultātu paziņojums
N.p.k.Iepirkuma identifik. Nr. (ID)Iepirkuma priekšmeta nosaukumsPiedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņšNolikumsAtbildīgā kontaktpersona / tālrunisLēmuma pieņemšanas datumsIepirkuma uzvarētājs un līgumcena bez PVN, EUR
5.ANP 2018/4
Publicēts 2018.gada 21.martā
Āraišu arheoloģiskā parka apmeklētāju centra būvniecība projekta darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” (SAM) 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" projekta “Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos” ietvaros 2018.gada 11.aprīlī plkst.10:00Nolikums
9.pielikums_Darba apjomi
PROJEKTS
Iveta Herbsta
mob.t. 25639509
4.ANP 2018/5
Publicēts 2018.gada 19.martā
Traktortehnikas pakalpojumu sniegšana Amatas novada pašvaldības pagastos2018.gada 3.aprīlī plkst.10:00NolikumsIveta Herbsta
mob.t. 25639509
3.ANP 2018/3
Publicēts 2018.gada 16.martā
Nesaistīta seguma ceļa klātnes iesēdumu un bedru labošana ar drupināts grants maisījumu 0/32s Amatas novada pagastos un caurteku izbūve un lietus ūdens novadīšanas sistēmas atjaunošana Amatas novadā 2018. gadā2018.gada 27.martam plkst.10:00Nolikums Iveta Herbsta
mob.t. 25639509
2.ANP 2018/2
Publicēts 2018.gada 12.martā
Amatas novada pašvaldības nesaistīta seguma ceļu klājuma profilēšanas un planēšanas darbi2018.gada 26.martam plkst.14:00Nolikums
5.pielikums_Ceļu saraksts
Iveta Herbsta
mob.t. 25639509
1.ANP 2018/1
Publicēts 2018.gada 5.janvārī
Grunts izvešana no Āraišu arheoloģiskais muzejparka teritorijas2018.gada 16.janvāris plkst.10:00Nolikums
Iveta Herbsta
mob.t. 25639509
2018.gada 17.janvāris
Lēmums
Līgums
SIA Amatas Energo Celtnieks,
Līguma summa EUR 4978,00 bez PVN.

labot