Iepirkumi 2018

  • Preču piegāde un pakalpojumu sniegšana (no EUR 4000 līdz EUR 42000)
  • Būvdarbu veikšana (no EUR 14000 līdz EUR 170000)
Informācija par iepirkumuRezultātu paziņojums
N.p.k.Iepirkuma identifik. Nr. (ID)Iepirkuma priekšmeta nosaukumsPiedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņšNolikumsAtbildīgā kontaktpersona / tālrunisLēmuma pieņemšanas datumsIepirkuma uzvarētājs un līgumcena bez PVN, EUR
27.ANP 2018/27
Publicēts 2018.gada 21.decembris
Būvdarbu veikšana Drabešu Jaunās pamatskolas ēkai Parka iela 1, Līvi, Drabešu pagastā projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Amatas novada pašvaldības ēkā – Drabešu sākumskolā” SAM.4.2.2. ietvarosVisa informācija par ieprikumu pieejama valsts elektroniskās informācijas sistēmā eis.gov.lvIveta Herbsta
mob.t. 25639509
26.ANP 2018/26
Publicēts 2018.gada 5.decembris
Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Amatas pagasta pašvaldības grants ceļa V352 Siši-Ķēči pārbūve piesaistot ELFLA pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” līdzfinansējumu2018.gada 17.decembris plkst.10:00Nolikums
7.pielikums_Informācija
Jautājumi_Atbildes
Iveta Herbsta
mob.t. 25639509
2019.gada 21.janvāris
Lēmums
Līgums
SIA Ceļu komforts
Līguma summa 13 973 EUR bez PVN
Līguma termiņš 6 mēneši būvprojekta izstrādei, autoruzraudzība būvdarbu laikā
25.ANP 2018/25
Publicēts 2018.gada 5.decembris
Pārtikas produktu iegāde Amatas novada pašvaldības izglītības iestādēm 2019.gadāVisa informācija par ieprikumu pieejama valsts elektroniskās informācijas sistēmā eis.gov.lvIveta Herbsta
mob.t. 25639509
24.ANP 2018/24
Publicēts 2018.gada 16.novembris
Būvmateriālu, santehnikas un elektropreču iegāde Amatas novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībāmVisa informācija par ieprikumu pieejama valsts elektroniskās informācijas sistēmā eis.gov.lvIveta Herbsta
mob.t. 25639509
23.ANP 2018/23
Publicēts 2018.gada 8.novembris
Jumta seguma remonts Spāres internātpamatskolas sporta zālei Spārē, Amatas pagasts, Amatas novada2018.gada 20.novembrim plkst.10:00Nolikums
2.pielikums_Tāme
Jautājums_atbilde
Iveta Herbsta
mob.t. 25639509
2018.gada 27.novembris
Lēmums
Līgums
SIA Būve Wood Line, Līguma summa 26791,94 EUR bez PVN, Līguma termiņš līdz 2019.gada 31.maijam.
22.ANP 2018/22
Publicēts 2018.gada 22.oktobris
Elektroenerģijas piegāde Amatas novada domes un tās iestāžu vajadzībāmVisa informācija par ieprikumu pieejama valsts elektroniskās informācijas sistēmā eis.gov.lv
21.ANP 2018/21
Publicēts 2018.gada 16.oktobris
Amatas novada pašvaldībai piederošo ielu un ceļu sniega mehanizēta tīrīšana 2018./2019., 2019/2020.un 2020./2021. gadu ziemas sezonās 4 maršrutos2018.gada 29.oktobris plkst.11:00Nolikums
4.pielikums_Finanšu piedāvājums
Iveta Herbsta
mob.t. 25639509
2018.gada 20.novembris
Lēmums
Līgumi_3.gab.
ZS Kociņi, Līguma summa 12399,85 EUR;
SIA AMATAS VIZUĻI, Līguma summa 6278,43 EUR, SIA KOM-AUTO, Līguma summa 23115,72 EUR. Līgumu termiņš līdz 2021.gada 20.aprīlis
20.ANP 2018/20
Publicēts 2018.gada 4.septembrī
Amatas novada pašvaldībai piederošo ielu un ceļu sniega mehanizēta tīrīšana 2018./2019., 2019/2020.un 2020./2021. gadu ziemas sezonāsVisa informācija par ieprikumu pieejama valsts elektroniskās informācijas sistēmā eis.gov.lv
19.ANP 2018/19
Publicēts 2018.gada 2.augustā
Kurināmās cietkoksnes šķeldas iegāde Amatas novada Ģikšu ciema katlumājai 2018./2019. gada apkures sezonai2018.gada 13.augustam plkst.11:00NolikumsIveta Herbsta
mob.t. 25639509
2018.gada 16.augusts
Lēmums
Līgums
SIA Novest
Līguma summa EUR 40760,00 bez PVN,
Līguma izpildes termiņš līdz 31.05.2019.
18.ANP 2018/18
Publicēts 2018.gada 1.augustā
Granulu apkures katla piegāde un uzstādīšana Skujenes tautas namā2018.gada 13.augustam plkst.14:00Nolikums
Telpas plāns
Iveta Herbsta
mob.t. 25639509
2018.gada 14.augusts
Lēmums
Līgums
SIA SB
Līguma summa EUR 4 500,00 bez PVN,
Līguma izpildes termiņš līdz 30.09.2019.
17.ANP 2018/17Kokskaidu granulu piegāde
Amatas novada pašvaldības iestādēm 2018./2019.gada apkures sezonai
Visa informācija par ieprikumu pieejama valsts elektroniskās informācijas sistēmā eis.gov.lv
16.ANP 2018/16
Publicēts 2018.gada 1.augustā
Āraišu arheoloģiskā parka ekspozīcijas dizaina koncepcijas un projekta izstrāde2018.gada 13.augustam plkst.10:00Nolikums
7.pielikums_Dizaina stratēģija
Iveta Herbsta
mob.t. 25639509
2018.gada 15.augusts
Lēmums
Līgums
SIA H2E
Līguma summa EUR 28 000,00 bez PVN,
Līguma izpildes termiņš 8 nedēļas
15.ANP 2018/15
Publicēts 2018.gada 20.jūnijā
Ziemciešu stādījumu izveidošanu un teritorijas labiekārtošana Spāres meža izziņas parka teritorijā2018.gada 3.jūlijam plkst.10:00Nolikums

Tehniskās specifikācijas pielikums Nr.2
Foto informācija
Iveta Herbsta
mob.t. 25639509
2018.gada 18.jūlijs
Lēmums
SIA Ergus Limited
Līguma summa 10739,90 EUR bez PVN
Līguma termiņš viens mēnesis
14.ANP 2018/14
Publicēts 2018.gada 21.maijā
Mēbeļu piegāde Drabešu Jaunajai pamatskolai2018.gada 1.jūnijam plkst.10:00Nolikums
Jautājumi_Atbildes
Iveta Herbsta
mob.t. 25639509
2018.gada 18.jūnijs
Lēmums
Iepirkuma 1.daļa - UAB ISKU BALDAI, Līguma summa 6641,00 EUR;
Iepirkuma 2.daļa - SIA ALB, Līguma summa 7569,64 EUR.
Līguma terimiņš 2018.gada 31.jūlijs
13.ANP 2018/13
Publicēts 2018.gada 21.maijā
Kurināmās malkas piegāde Amatas novada iestādēm 2018.gadā2018.gada 1.jūnijam plkst.10:00Nolikums
Iveta Herbsta
mob.t. 25639509
2018.gada 12.jūnijs
Lēmums

Līgums
SIA Mežogles
Līguma summa 14 275,00 EUR
Līguma termiņš 31.07.2018.
9.ANP 2018/9Āraišu arheoloģiskā parka apmeklētāju centra būvniecība projekta darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” (SAM) 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" projekta “Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos” ietvarosVisa informācija par ieprikumu pieejama valsts elektroniskās informācijas sistēmā eis.gov.lv;
Nolikums
Iveta Herbsta
mob.t. 25639509
12.ANP 2018/12
Publicēts 2018.gada 2.maijā
Zāles pļaušana Amatas novada teritorijā 2018.gadā2018.gada 15.maijam plkst.10:00Nolikums
6.pielikums_Pļaujamās platības
Iveta Herbsta
mob.t. 25639509
2018.gada 16.maijs
Lēmums
Līgums
Līgums
SIA Amatas vizuļi
Līguma summa 1844,40 EUR
SIA DINA M
Līguma summa 8308,85 EUR
Līgumu termiņš 30.09.2018.
11.ANP 2018/11
Publicēts 2018.gada 25.aprīlī
Bioloģiskās attīrīšanas iekārtas, spiedvada un pārsūknēšanas sūkņu stacijas būvniecība Drabešu pagastā2018.gada 8.maijam plkst.10:00Nolikums
7.pielikums_Tāme_Darba apjomi
11.pielikums_Projekts
Iveta Herbsta
mob.t. 25639509
2018.gada 4.jūnijs
Lēmums
Līgums
SIA Siltumkomforts
Līguma summa 119 131,69 EUR bez PVN
Līguma termiņš līdz 30.11.2018.
10.ANP 2018/10
Publicēts 2018.gada 25.aprīlī
Būvju (ēku) demontāžas, būvgružu aizvešanas un utilizācijas, teritorijas sakopšanas darbi2018.gada 8.maijam plkst.10:00Nolikums
5.pielikums_Darba apjomi_Šķilteri
6.pielikums_Darba apjomi_dz.ēka_75
8.pielikums Projekts Šķilteri
9.pielikums Projekts Dz.ēka_75
Iveta Herbsta
mob.t. 25639509
2018.gada 16.maijs
Lēmums
Līgums
SIA KTN
Līguma summa 11 473,85 EUR
Līguma termiņš 31.07.2018.
8.ANP 2018/8
Publicēts 2018.gada 12.aprīlī
Kurināmās malkas piegāde Amatas novada iestādēm 2018.gadā2018.gada 23.aprīlī plkst.10:00Nolikums
Iveta Herbsta
mob.t. 25639509
2018.gada 8.maijs
Lēmums
7.ANP 2018/7
Publicēts 2018.gada 3.aprīlī
Ielu apgaismojuma atjaunošana Ģikšos Amatas pagasts2018.gada 16.aprīlī plkst.10:00Nolikums
7.pielikums Tāme_Darba apjomi
Iveta Herbsta
mob.t. 25639509
2018.gada 17.aprīlis
Lēmums
Līgums
SIA DP Projekts
Līguma summa 16 422,71 EUR
Līguma termiņš līdz 30.06.2018.
6.ANP 2018/6
Publicēts 2018.gada 29.martā
Asfaltbetona bedrīšu remonts Amatas novadā 2018.gadā2018.gada 12.aprīlī plkst.10:00Nolikums
Iveta Herbsta
mob.t. 25639509
2018.gada 16.aprīlis
Lēmums
Līgums
SIA Ribetons ceļi
Līguma summa 20 287,00 EUR
Līguma termiņš līdz 30.06.2018.
5.ANP 2018/4
Publicēts 2018.gada 21.martā
Āraišu arheoloģiskā parka apmeklētāju centra būvniecība projekta darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” (SAM) 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" projekta “Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos” ietvaros 2018.gada 19.aprīlī plkst.10:00Nolikums ar pagarinātu iesniegšanas termiņu
9.pielikums_Darba apjomi
PROJEKTS
UZMANĪBU! IEPIRKUMS TIEK PĀRTRAUKTS
Iveta Herbsta
mob.t. 25639509
4.ANP 2018/5
Publicēts 2018.gada 19.martā
Traktortehnikas pakalpojumu sniegšana Amatas novada pašvaldības pagastos2018.gada 3.aprīlī plkst.10:00NolikumsIveta Herbsta
mob.t. 25639509
2018.gada 16.aprīlis
Lēmums
SIA Karjeras tehnikas Noma
Līguma summa 17260,00 EUR bez PVN
Līguma termiņš 12 mēneši
3.ANP 2018/3
Publicēts 2018.gada 16.martā
Nesaistīta seguma ceļa klātnes iesēdumu un bedru labošana ar drupināts grants maisījumu 0/32s Amatas novada pagastos un caurteku izbūve un lietus ūdens novadīšanas sistēmas atjaunošana Amatas novadā 2018. gadā2018.gada 27.martam plkst.10:00Nolikums Iveta Herbsta
mob.t. 25639509
2018.gada 28.marts
Lēmums
Līgums
SIA Karjeras tehnikas Noma
Līguma summa 94 096,72 EUR bez PVN
Līguma termiņš līdz 2018.gada 31.decembrim
2.ANP 2018/2
Publicēts 2018.gada 12.martā
Amatas novada pašvaldības nesaistīta seguma ceļu klājuma profilēšanas un planēšanas darbi2018.gada 26.martam plkst.14:00Nolikums
5.pielikums_Ceļu saraksts
Iveta Herbsta
mob.t. 25639509
2018.gada 27.marts
Lēmums
Līgums
SIA Karjeras tehnikas Noma
Līguma summa 33 783,00 EUR bez PVN
Līguma termiņš 12 mēneši
1.ANP 2018/1
Publicēts 2018.gada 5.janvārī
Grunts izvešana no Āraišu arheoloģiskais muzejparka teritorijas2018.gada 16.janvāris plkst.10:00Nolikums
Iveta Herbsta
mob.t. 25639509
2018.gada 17.janvāris
Lēmums
Līgums
SIA Amatas Energo Celtnieks,
Līguma summa EUR 4978,00 bez PVN.

labot