Izglītības iestādes

Drabešu jaunā sākumskola
Direktore: Kristīne Paisuma
e-pasts: info@drabesujaunapamatskola.lv
adrese: Parka ielā 1, Līvi, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101

_______________________________________________________________________________
Amatas pamatskolas pirmskolas iestāde
Direktors: Valdis Nītiņš
tālr. : +371 29457809
e-pasts: info@amatasskola.lv
adreses: Kastaņu iela 2, Ģikši, Amatas pag., Cēsu  nov., LV-4141
Lielā iela 10, Ieriķi, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4139
_________________________________________________________________________
Amatas pamatskola
Direktors: Valdis Nītiņš
tālr.:+371 64129376, +371 29457809
e-pasts: info@amatasskola.lv
adrese: Lielā iela 10, Ieriķi, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4139
www.amataspamatskola.lv
_________________________________________________________________________
Drabešu jaunā pamatskola
Direktore: Kristīne Paisuma
tālr.: +371 64107967
e-pasts: info@drabesujaunapamatskola.lv
adrese: Drabeši, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101
_________________________________________________________________________
 Skujenes pamatskola
Direktore: Anda Lukstiņa
tālr.: 64125748
e-pasts: info@skujenesskola.lv
adrese: “Vecskujene”, Skujenes pagasts, Cēsu novads, LV – 4144
_________________________________________________________________________
Zaubes pamatskola
Direktore: Vita Krūmiņa
tālr: 64129972
e-pasts: Info@zaubesskola.lv
adrese: Bērzaines, Zaubes pagasts, Cēsu novads, LV-4113
_________________________________________________________________________

Nītaures vidusskola
Direktora v.i.: Vita Krūmiņa
tālr.: +371 64164253, +371 29165480
fakss: +371 64164288
e-pasts: info@nitauresskola.lv
adrese: „Skola”, Nītaures pagasts, Cēsu novads, LV-4112
www.nitauresskola.lv
_______________________________________________________________________

Nītaures vidusskolas pirmsskolas iestāde
Direktora v.i.: Vita Krūmiņa
tālr.: +371 64164253, +371 29165480
fakss: +371 64164288
e-pasts: info@nitauresskola.lv
adrese: „Skola”, Nītaures pagasts, Cēsu novads, LV-4112
www.nitauresskola.lv

_______________________________________________________________________

Spāres pamatskola
Direktore: Rita Bukovska
tālr./fakss: 64170071; Tālr. 64170076
e-pasts: info@sparesskola.lv
adrese: Spāre, Amatas pagasts, Cēsu novads, LV-4139
 
sparesskola.mozello.lv/
_______________________________________________________________________
Amatas novada mūzikas un mākslas skola
Direktore: Marika Busote – Uzuliņa
tālr.:+371 27749775
e– pasts: nitauresms@inbox.lv
juridiskā adrese: ”Pagasta ēka”, Nītaure, Nītaures pagasts, Cēsu novads, LV-4112.
filiāles: Lielā iela 26,  Ieriķi, Drabešu pagasts, Cēsu novads, LV-4139,
Skujenes skola, Skujenes pagasts, Cēsu novads, LV-4144.
www.amatasnovadamuzikasmakslasskola.lv