Pamatskolas

Amatas novada pašvaldības apvienotā izglītības pārvalde apkalpo 7 novadu-  Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu ,Raunas un Vecpiebalgas izglītības iestādes.  Novadu robežās vispārējo pamatizglītību var iegūt 12 pamatskolās.


Amatas novads


Amatas pamatskola
Mājas lapa:
 www.amataspamatskola.lv
Direktors: Valdis Nītiņš
Adrese: Lielā iela 10, Ieriķi, Drabešu pagasts, Amatas novads, LV-4139
Tālrunis: 64129376
E-pasts: amatas.skola@amatasnovads.lv
Mājas lapa: www.amataspamatskola.lv


Drabešu Jaunā pamatskola
Mājas lapa:
 www.drabesujaunapamatskola.lv
Direktore: Kristīne Paisuma
Adrese: Drabeši, Amatas novads, LV-4101
Tālrunis: 64107967
E-pasts: drabesu.skola@amatasnovads.lv


Zaubes pamatskola
Direktore: Vita Krūmiņa
Adrese: Bērzaines, Zaubes pagasts, Amatas novads, LV-4113
Tālrunis: 64129972
E-pasts: zaubes.skola@amatasnovads.lv


Amatas novada Skujenes pamatskola
Māja lapa: www.facebook.com/Skujenespamatskola
Direktore: Anda Lukstiņa
Adrese: “Vecskujene”, Skujenes pagasts, Amatas novads, LV – 4144
Tālrunis: 64125748
E-pasts: skujenes.skola@amatasnovads.lv


Priekuļu novads

Liepas pamatskola
Direktore: Anžela Kovaļova
Adrese: Rūpnīcas iela 12, Liepa, Liepas pagasts, Priekuļu novads, LV-4128
Tālrunis: 64195444, 26438484
E-pasts: liepasskola@priekulunovads.lv


Raunas novads

Biedrības  “Tautskola 99 Baltie zirgi” pamatskola
Direktore: Agnese Rode Danšina
Adrese: Skolas iela 2, Drusti, Drustu pagasts, Raunas novads LV-4132
Tālrunis: 29331935
E-pasts: agneserodedansina@gmail.com


Pārgaujas novads


Straupes pamatskola
Direktore: Ligita Krūmiņa
Adrese: Mazstraupes pils, Straupes pagasts, Pārgaujas novads, LV -4152
Tālrunis: 64134157, Fax.64134227
E-pasts: straupesskola@inbox.lv; skola@strsk.edu.lv


Vecpiebalgas novads

Vecpiebalgas novada pamatskola
Direktors: Andris Sakss
Adrese: Dzērbene, Dzērbenes pagasts, Vecpiebalgas novads, LV- 4118
Tālrunis: 64170479, 64170475, 64170473
e-pasts: pamatskola@vecpiebalga.lv