Pamatskolas

Amatas pamatskola

Mājas lapa: www.amataspamatskola.lv
Direktors: Valdis Nītiņš
Adrese: Lielā iela 10, Ieriķi, Drabešu pagasts, Cēsu novads, LV-4139
Tālrunis: 64129376
E-pastsinfo@amatasskola.lv


Drabešu Jaunā pamatskola

Mājas lapa: www.drabesujaunapamatskola.lv
Direktore: Kristīne Paisuma
Adrese: Drabeši, Cēsu novads, LV-4101
Tālrunis: 64107967
E-pastsinfo@drabesujaunapamatskola.lv


Zaubes pamatskola

Direktore: Vita Krūmiņa
Adrese: Bērzaines, Zaubes pagasts, Cēsu novads, LV-4113
Tālrunis:26599056
E-pastsinfo@zaubesskola.lv


 Skujenes pamatskola

Māja lapa: www.facebook.com/Skujenespamatskola
Direktore: Anda Lukstiņa
Adrese: “Vecskujene”, Skujenes pagasts, Cēsu novads, LV – 4144
Tālrunis: 64125748
E-pasts: info@skujenesskola.lv


Liepas pamatskola

Direktore: Anžela Kovaļova
Adrese: Rūpnīcas iela 12, Liepa, Liepas pagasts, Cēsu novads, LV-4128
Tālrunis: 64195444, 26438484
E-pasts: liepasskola@priekulunovads.lv


Similtenes novads

Biedrības  “Tautskola 99 Baltie zirgi” pamatskola

Direktore: Agnese Rode Danšina
Adrese: Skolas iela 2, Drusti, Drustu pagasts, Smiltenes novads LV-4132
Tālrunis: 29331935
E-pasts: agneserodedansina@gmail.com


Straupes pamatskola

Direktore: Ligita Krūmiņa
Adrese: Mazstraupes pils, Straupes pagasts, Cēsu novads, LV -4152
Tālrunis: 64134157, Fax.64134227
E-pasts: straupesskola@inbox.lv; skola@strsk.edu.lv


Vecpiebalgas pamatskola

Direktors:
 Andris Sakss
Adrese: Dzērbene, Dzērbenes pagasts, Cēsu novads, LV- 4118
Tālrunis: 64170479, 64170475, 64170473
e-pasts: pamatskola@vecpiebalga.lv