Pamatskolas

Amatas novada pašvaldības apvienotā izglītības pārvalde apkalpo 7 novadu-  Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu ,Raunas un Vecpiebalgas izglītības iestādes.  Novadu robežās vispārējo pamatizglītību var iegūt 12 pamatskolās.


Amatas novads


Amatas pamatskola
Mājas lapa:
 www.amataspamatskola.lv
Direktors: Valdis Nītiņš
Adrese: Lielā iela 10, Ieriķi, Drabešu pagasts, Amatas novads, LV-4139
Tālrunis: 64129376
E-pasts: amatas.skola@amatasnovads.lv
Mājas lapa: www.amataspamatskola.lv


Drabešu jaunā pamatskola
Mājas lapa:
 www.drabesujaunapamatskola.lv
Direktore: Kristīne Paisuma
Adrese: Drabeši, Amatas novads, LV-4101
Tālrunis: 64107967
E-pasts: drabesu.skola@amatasnovads.lv


Zaubes pamatskola
Direktore: Vita Krūmiņa
Adrese: Bērzaines, Zaubes pagasts, Amatas novads, LV-4113
Tālrunis: 64129972
E-pasts: zaubes.skola@amatasnovads.lv


Amatas novada Skujenes pamatskola
Māja lapa: www.facebook.com/Skujenespamatskola
Direktore: Anda Lukstiņa
Adrese: “Vecskujene”, Skujenes pagasts, Amatas novads, LV – 4144
Tālrunis: 64125748
E-pasts: skujenes.skola@amatasnovads.lv


Priekuļu novads


Mārsnēnu pamatskola
Direktore: Zoja Virskule
Adrese: Gaismas, Mārsnēni, Mārsnēnu pagasts, Priekuļu novads, LV-4129
Tālrunis: 64129127
E-pasts: marsnsk@dome.cesis.lv


Liepas pamatskola
Direktore: Kristīne Rebinova
Adrese: Rūpnīcas iela 12, Liepa, Liepas pagasts, Priekuļu novads, LV-4128
Tālrunis: 64195444
E-pasts: liepasskola@priekulunovads.lv


Raunas novads


Drustu pamatskola
Direktore: Aida Vašile
Adrese: Drusti, Drustu pagasts, Raunas novads, LV-4132
Tālrunis: 64165143
E-pasts: svari30@inbox.lv


Biedrības  “Tautskola 99 Baltie zirgi” pamatskola
Direktors: Ojārs Rode
Adrese: Skolas iela 2, Drusti, Drustu pagasts, Raunas novads LV-4132
Tālrunis: 29331935
E-pasts: ojarsrode1@inbox.lv


Pārgaujas novads


Straupes pamatskola
Direktore: Ligita Krūmiņa
Adrese: Mazstraupes pils, Straupes pagasts, Pārgaujas novads, LV -4152
Tālrunis: 64134157, Fax.64134227
E-pasts: straupesskola@inbox.lv; skola@strsk.edu.lv


Vecpiebalgas novads


Inešu pamatskola
Direktore: Gunta Dadeika
Adrese: Zemnieki,  Inešu pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4123
Tālrunis: 64129326, Fax. 64129328
E-pasts: inesisk@inbox.lv


Taurenes pamatskola
Direktore: Lilita Ozoliņa
Adrese: Krasta iela 2, Taurene, Taurenes pagasts, Vecpiebalgas novads, LV – 4119
Tālrunis: 64170249
E-pasts: taursk@inbox.lv


Dzērbenes vispārizglītojošā un mūzikas pamatskola

Direktore: Ērika Arāja

Adrese: Dzērbene, Dzērbenes pagasts, Vecpiebalgas novads, LV- 4118

Tālrunis: 64170479, 64170475, 64170473

e-pasts: dzerbenesvsk@vecpiebalga.lv