Pirmsskolas

Amatas novada pašvaldības apvienotā izglītības pārvalde apkalpo 7 novadu-  Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu ,Raunas un Vecpiebalgas izglītības iestādes.  Novadu robežās ir  8 pirmsskolas izglītības iestādes:


Amatas novads


Amatas novada pirmsskolas izglītības iestāde „Kastanītis”
Vadītāja v.i.: Ieva Bernadeta Runce
Adrese: Kastaņu iela 2, Ģikši, Amatas pagasts., Amatas novads, LV-4141
Tālrunis : 64129403, 25437524
E-pasts: piikastanitis@inbox.lv


Līgatnes novads


Līgatnes  novada pirmsskolas izglītības iestāde
Vadītāja: Gunita Liepiņa
Adrese: Gaujas iela 7, Līgatne, Līgatnes novads, LV-4110
Adrese: „Zvaniņi”, Augšlīgatne, Līgatnes novads, LV-4108
Tālrunis: 64153409,28661216
E-pasts: bernudarzs@ligatne.lv


Priekuļu novads


Priekuļu pirmsskolas izglītības iestāde „Mežmaliņa”
Vadītāja: Kristīna Bernāne
Adrese: Elites iela 1, Priekuļi, Priekuļu pagasts,  Priekuļu novads, LV-4126
Tālrunis: 64130371
E-pasts: mezmalina@navigator.lv


Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestāde
Vadītāja: Lilita Siņicina
Adrese: Sporta iela 3, Jāņmuiža, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, LV-4154
Tālrunis: 64107137, 26409473
E-pasts: lilisin@apollo.lv


Veselavas pirmsskolas izglītības iestāde
Vadītāja: Iveta Liepiņa
Adrese: „Vālodzes”, Veselavas pagasts, Priekuļu novads, LV-4116
Tālrunis: 64177375
E-pasts : pirmsskola@veselavasspii.lv


Liepas pagasta pirmsskolas izglītības iestāde „Saulīte”
Vadītāja: Elija Latko
Adrese: Maija ielā 6, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, LV-4128
Tālrunis: 64107364
E-pasts: ellat@tvnet.lv