Profesionālās ievirzes izglītības iestādes

Mūzikas un mākslas skola

Juridiskā adrese:
 ”Pagasta ēka”, Nītaure, Nītaures pagasts, Cēsu novads, LV-4112.
Filiāles:
Skujenes skola, Skujenes pagasts, Amatas novads, LV-4144.
Lielā iela 26, Ieriķi, Drabešu pagasts, Amatas novads, LV -4139.

Direktore: Marika Busote – Uzuliņa
Tālrunis: +371 27749775.
E – pasts: muzikas.skola@amatasnovads.lv
www.amatasnovadamuzikasmakslasskola.lv


Līgatnes mūzikas un mākslas skola

Direktors: Kaspars Gulbis
Adrese: Mākslas iela 2, Augšlīgatnes Līgatnes pagasts, Cēsu novads, LV-4108
Tālrunis: 29219075
E-pasts: lmms@ligatne.lv


Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skola

Direktore: Aija Sila
Adrese: Br. Kaudzīšu iela 10, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125
Tālrunis: 64162465, 26412878
E-pasts: muzikas.skola@jaunpiebalga.lv