vidusskolas

Jaunpiebalgas vidusskola

Direktors:
Arnis Ratiņš
Adrese: Gaujas iela 41, Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu novads, LV-4125
Tālrunis: 64162266,64162437,64162374
E-pasts: pasts@jv.edu.lv


Līgatnes novada vidusskola

Direktore:
Saiva Vītola
Adrese: Strautu iela 4, Līgatne, Cēsu novads, LV-4110
Tālrunis: 64153137, 64153234

E-pasts: vidusskola@ligatne.lv


Stalbes vidusskola

Direktore
: Jolanta Dzene
Adrese: Stalbe, Stalbes pagasts, Cēsu novads,LV-4151
Tālrunis: 64134549, 64134445
E-pasts: skola@stalbe.edu.lv


Priekuļu vidusskola

Direktore:
Iveta Apine
Adrese: Cēsu prospekts 46, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Cēsu novads, LV-4126
Tālrunis: 64107833, 64107837
E-pasts: kanceleja@vidusskola.lv


Smiltenes novads

Raunas vidusskola

Direktors:
Edgars Plētiens
Adrese: Skolas iela 1, Raunas pagasts, Smiltenes novads, LV-4131
Tālrunis: 64177012, Tālr./fax. 64177384
E-pasts: raunask@cesis.edu.lv


Vecpiebalgas vidusskola

Direktore:
Ilona Strelkova
Adrese: Gaismas iela 2, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Cēsu novads,LV-4122
Tālrunis: 64164205,64161448
E-pasts: vecpiebalga.vsk@vecpiebalga.lv