vidusskolas

Amatas novada pašvaldības apvienotā izglītības pārvalde apkalpo 7 novadu-  Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu ,Raunas un Vecpiebalgas izglītības iestādes.  Novadu robežās ir 8 izglītības iestādes, kurās var iegūt vispārējo vidējo izglītību.


Amatas novads


Nītaures vidusskola

Direktors: Māris Ķēniņš

Adrese: „Nītaures Skola”, Nītaures pagasts, Amatas novads, LV-4112

Tālrunis: 64164253, Fax. 64164288, mob.tel. 29165480

E-pasts: nitaures.skola@amatasnovads.lv


Jaunpiebalgas novads


Jaunpiebalgas vidusskola

Direktore: Ulla Logina

Adrese: Gaujas iela 41, Jaunpiebalgas pagasts, , Jaunpiebalgas novads, LV-4125

Tālrunis: 64162266,64162437,64162374

E-pasts: jpvsk@jvdc.edu.lv


Līgatnes novads


Līgatnes novada vidusskola

Direktore: Kintija Blūmentāle

Adrese: Strautu iela 4, Līgatne, Līgatnes novads, LV-4110

Tālrunis: 64153137, 64153234

E-pasts: ligatsk@cesis.lanet.lv; vidusskola@ligatne.lv


Pārgaujas novads


Stalbes vidusskola

Direktore: Jolanta Dzene

Adrese: Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads,LV-4151

Tālrunis: 64134549, 64134445

E-pasts: skola@stalbe.edu.lv


Priekuļu novads


Priekuļu vidusskola

Direktore: Iveta Apine

Adrese: Cēsu prospekts 46, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, LV-4126

Tālrunis: 64107833, 64107837

E-pasts: kanceleja@vidusskola.lv


Raunas novads


Raunas vidusskola

Direktore: Anita Neimane

Adrese: Skolas iela 1, Raunas pagasts, Raunas novads, LV-4131

Tālrunis: 64177012, Tālr./fax. 64177384

E-pasts: raunask@cesis.edu.lv


Vecpiebalgas novads


Vecpiebalgas vidusskola

Direktore: Lolita Žagare

Adrese: Gaismas iela 2, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads,LV-4122

Tālrunis: 64164205,64161448

E-pasts: vecpiebalga.vsk@vecpiebalga.lv