vidusskolas

Amatas novada pašvaldības apvienotā izglītības pārvalde apkalpo 7 novadu – Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas izglītības iestādes.  Novadu robežās ir 8 izglītības iestādes, kurās var iegūt vispārējo vidējo izglītību.


Amatas novads


Nītaures vidusskola
Direktora v.i.: Vita Krūmiņa
Tālrunis: 64164253,  mob.tel. 29165480
E-pasts: nitaures.skola@amatasnovads.lv,   nitaursk@inbox.lv


Jaunpiebalgas novads


Jaunpiebalgas vidusskola
Direktors: Arnis Ratiņš
Adrese: Gaujas iela 41, Jaunpiebalgas pagasts, , Jaunpiebalgas novads, LV-4125
Tālrunis: 64162266,64162437,64162374
E-pasts: pasts@jv.edu.lv


Līgatnes novads


Līgatnes novada vidusskola
Direktore: Saiva Vītola
Adrese: Strautu iela 4, Līgatne, Līgatnes novads, LV-4110
Tālrunis: 64153137, 64153234

E-pasts: vidusskola@ligatne.lv


Pārgaujas novads


Stalbes vidusskola
Direktore: Jolanta Dzene
Adrese: Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads,LV-4151
Tālrunis: 64134549, 64134445
E-pasts: skola@stalbe.edu.lv


Priekuļu novads


Priekuļu vidusskola
Direktore: Iveta Apine
Adrese: Cēsu prospekts 46, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, LV-4126
Tālrunis: 64107833, 64107837
E-pasts: kanceleja@vidusskola.lv


Raunas novads


Raunas vidusskola
Direktors: Edgars Plētiens
Adrese: Skolas iela 1, Raunas pagasts, Raunas novads, LV-4131
Tālrunis:64177012, Tālr./fax. 64177384
E-pasts: raunask@cesis.edu.lv


Vecpiebalgas novads


Vecpiebalgas vidusskola
Direktore: Ilona Strelkova
Adrese: Gaismas iela 2, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads,LV-4122
Tālrunis: 64164205,64161448
E-pasts: vecpiebalga.vsk@vecpiebalga.lv