Speciālās skolas

Amatas novada pašvaldības apvienotā izglītības pārvalde apkalpo 7 novadu-  Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu ,Raunas un Vecpiebalgas izglītības iestādes.  2 izglītības iestādēs var apgūt izglītību ar speciālo programmu.


Amatas novads


Amatas novada Spāres pamatskola
Mājas lapa:
http://sparesskola.mozello.lv/
Direktors:
Rita Bukovska
Adrese: Spāre, Amatas pagasts, Amatas novads, LV-4139
Tālrunis/Fax.: 64170071; Tālr. 64170076
E-pasts: spares.skola@amatasnovads.lv


Pārgaujas novads


Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskola
Direktore:
Lolita Žagare
Adrese: Dzelmes 5, Raiskums, Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads, LV-4146
Tālrunis: 64107934
E-pasts: direkt@raiskint.apollo.lv; kanc@raiskint.apollo.lv