Izglitības pārvaldes kontakti un darba laiki

Pieņemšanas laiki

Speciālisti pieņem klientus tikai pēc iepriekšēja pieteikuma pa tālruni.

Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis E-pasts Adrese
Linda Markus-Narvila

Izglītības pārvaldes vadītāja
Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
Dina Dombrovska

Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece dina.dombrovska@cesunovads.lv
Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
Dzintra Kozaka

Pirmsskolas izglītības satura un kvalitātes vadītāja 64121109, 29126373 dzintra.kozaka@cesunovads.lv
Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
Evita Maculēviča

Izglītības satura un kvalitātes vadītāja 64121009, 25905918 evita.maculevica@cesunovads.lv
Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
Anda Kamzole

speciāliste 64161822 anda.kamzole@cesunovads.lv
Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
Biruta Dambīte

Projektu vadītāja 64161822 biruta.dambite@cesunovads.lv
Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
Ineta Krūmiņa

Sporta koordinatore 29450843 ineta.krumina@cesunovads.lv
Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
Diāna Briede

Izglītības speciāliste 64121009 diana.briede@cesunovads.lv
Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
Uldis Blīgzna

Izglītības speciālists 64121009 uldis.bligzna@cesunovads.lv
Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
Zane Brente-Brantiņa

Sabiedrības veselības speciāliste 64161622 zane.brantina@cesunovads.lv
Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
Valdis Sviķis

Dienesta viesnīcas vadītājs 26333767 valdis.svikis@cesunovads.lv
Cēsīs, Saules ielā 23