Izglitības pārvaldes kontakti un darba laiki

Adrese: J. Poruka iela 8., 302. kab.,  Cēsis, Cēsu novads, Latvija, LV-4101

e-pasts: Izglitibas.parvalde@cesunovads.lv

Vārds, uzv. Amats Kontakti, darba laiki
Dina Dombrovska Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldes Apvienotās izglītības pārvaldes vadītāja mob.t. 29365568e-pasts:
dina.dombrovska@cesunovads.lv
dombrovska17@inbox.lv
Otrdienās un Ceturdienās 08.00 – 17.00
Pirmdienās un Trešdienās 14.00 – 17.00
Piektdienās 08.00-14.00
Uldis Blīgzna Galvenais speciālists, metodiķis mob.t. 26432665e-pasts:
veseuldis@inbox.lv
uldis.bligzna@cesunovads.lv
Otrdienās, Cetrurtdienās  08.00–17.00
Pirmdienās un Trešdienās 08.00 – 16.00
Diāna Briede
Metodiķe mob.t. 29365568
tālrunis 64127909
e-pasts: dianabriede@inbox.lv
diana.briede@cesunovads.lv

Amatas novada pašvaldības Apvienotās Izglītības iestādes

Apvienotā izglītības pārvalde apkalpo 7 novadu-  Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu ,Raunas un Vecpiebalgas izglītības iestādes.

Profesionālās ievirzes izglītības iestādes
Pirmsskolas
Sākumskolas
Pamatskolas
vidusskolas
Speciālās skolas
Profesionālās vidusskolas