Kārtības

Grozījums Valsts izglītības satura centra 2015. gada 18.augusta rīkojuma Nr.1-03201 Par mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanu un norisi 2015.2016.mācību gadā

Par valsts mācību priekšmetu olimpiāžu laureātu apbalvošanu 2015.2016.mācību gadā

Par mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanu un norisi 2016./2017.mācību gadā. Valsts izglītības satura centra 2016. gada 19.augusta rīkojums Nr.1-03/147

Amatas,Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas novadu olimpiādes 2. posma norises kārtības

Bioloģijas olimpiādes norises kārtība 9.-12.kl.
Vēstures olimpiādes norises kārtība 9. un 12.kl.
Latviešu valodas olimpiādes norises kārtība 10.-12.kl.
Latviešu valodas olimpiādes norises kārtība 8. un 9.kl.
Fizikas olimpiādes norises kārtība 9. un 12.kl.
Angļu valodas olimpiādes norises kārtība 8. un 9.kl.
Angļu valodas olimpiādes norises kārtība 11. un 12.kl.
Ķīmijas olimpiādes norises kārtība 9.-12.kl.
Ģeogrāfijas olimpiādes norises kārtība 10.-12.kl.
Ekonomikas olimpiādes norises kārtība 10.-12.kl.
Matemātikas olimpiādes norises kārtība 5.-8.kl.
Matemātikas olimpiādes norises kārtība 9.-12.kl.
Mājturības un tehnoloģiju olimpiādes norises kārtība zēniem
Ģeogrāfijas olimpiādes norises kārtība 8kl.
Sākumskolas olimpiādes norises kārtība 1.-4.kl.
Mazās pētnieciskās konferencītes nolikums
Lietišķās informātikas olimpiādes norises kārtība 5.-9.kl.
Mūzikas olimpiādes norises kārtība 5.-9.kl.