Komisijas sastāvs

Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas novadu

PEDAGOĢISKI MEDICĪNISKĀS KOMISIJAS

sastāvs no 01.04.2016.

Ama komisijā

Vārds, uzvārds

Izglītība

Darba vieta

Tālrunis

E-pasts

Komisijas vadītājs

Zane Siliņa

Pirmsskolas un speciālās skolas skolotājs, logopēds

Spāres speciālā internātpamatskola

28759099

silinazane@inbox.lv

Logopēds

Inga Griezēna

Pirmsskolas un speciālās skolas skolotājs, logopēds

Veselavas speciālā pirmsskolas izglītības iestāde

26353380

i_grieze@inbox.lv

Speciālās izglītības skolotājs

Rita Ķipēna

Speciālās izglītības skolotājs

Spāres internātpamatskola

29346106

Psihologs

Iveta Lukjanova

Mag.psych., psiholoģe, smilšu spēļu terapeite,

Cēsu sanatorijas internātpamatskola – rehabilitācijas centrs

29342058

Ārsts

Inga Grunte

Pediatrs

LAUDO, SIA

26636344

i@grunte.lv

                                                                        apvienotās izglītības pārvaldes

vadītāja Dina Dombrovska,

                t. 29365568, dina.dombrovska@and.lv