Pedagogu profesionālās darbības 4. kvalitātes pakāpes novērtēšana

Komisijas sastāvs
Komisijas kārtība
Laika grafiks

Sīkāka informācija un metodika pieejama šeit:
Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novertēšanas metodikas materiāli

Kontaktinformācija: Diāna Briede  28376765