Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai Nr. 8.3.2.2/16/I/001

Dokumentācija