„Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos”.

Eiropas sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.2.2.apakšaktivitātes projekts „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” Līguma Nr. 2008/0001/1DP/1.2.1.2.2./08/IPIA/VIAA/002 Studiju fonds, pamatojoties uz 2008.gada 30.aprīlī noslēgto vienošanos ar Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA) Nr.2008/0001/1DP/1.2.1.2.2./08/IPIA/VIAA/002 par Eiropas Sociālā fonda projekta īstenošanu, sadarbībā ar rajonu un republikas pilsētu izglītības pārvaldēm, Rīgā – sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamentu un Profesionālās izglītības administrāciju īsteno projektu „Atbalsts vispārējas izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos”
Amatas novada pašvaldība projektu realizēja 2007./2008., 2008./2009., 2009./2010. mācību gadā

 

esf_ip_logo1

EIROPAS SAVIENĪBA

Projekts

„Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai

prioritārajos mācību priekšmetos”

Amatas novada pašvaldība projekta realizāciju pabeigusi.