Kontaktpersonas skolās

KONTAKTPERSONAS DARBAM AR JAUNIEŠIEM:

Amatas pamatskola –  Aija Pundure, tālr.26672585, e-pasts: agnesegiksi@inbox.lv

Skujenes pamatskola –  Valda Miķelsone, tālr.26471215, e-pasts: valdamikelsone@inbox.lv

Zaubes pamatskola – Vita Krūmiņa, tālr.26599056, e-pasts: info@zaubesskola.lv

Spāres pamatskola – Rita Bukovska, tālr. 26567653, e-pasts: info@sparesskola.lv