Kontaktpersonas skolās

KONTAKTPERSONAS DARBAM AR JAUNIEŠIEM:

Amatas pamatskola –  Aija Pundure, tālr.26672585, e-pasts: agnesegiksi@inbox.lv

Drabešu internātpamatskola – Sarmīte Čemme, tālr. 29423729, e-pasts: drabesi_direktore@inbox.lv

Drabešu sākumskola – Laila Raiska, tālr.29228334, e-pasts: drabesusakumskola@inbox.lv

Amatas novada Skujenes pamatskola –  Valda Miķelsone, tālr.26471215, e-pasts: valdamikelsone@inbox.lv

Zaubes pamatskola – Vita Krūmiņa, tālr.26599056, e-pasts: zaubesk@hawk.lv

Nītaures vidusskola –  Mārīte Ansaberga, tālr. 26544595, e-pasts: anciis@inbox.lv

Spāres internātpamatskola – Rita Bukovska, tālr. 26567653, e-pasts: sparesk@inbox.lv