Komunālā nodaļa

Guntars Pīpkalējs
Komunālās saimniecības nodaļas vadītājs
tālr.: +371 25639507
e-pasts: guntars.pipkalejs@cesunovads.lv

Pieņemšanas adrese:
Cēsu novada Amatas apvienības pārvalde, “Ausmas”, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101

____________________________________________________________

Valda Veisenkopfa
Komunālās saimniecības nodaļas vadītāja vietniece
Vecākais saimniecības pārzinis Zaubes pagastā
tālr.: +371 64100885; +371 29170544
e-pasts: valda.veisenkopfa@cesunovads.lv

Pieņemšanas adrese:
Zaubes pagasta pārvalde, “Bērzaines”, Zaube, Zaubes pag., Cēsu nov., LV-4113


____________________________________________________________

Ilona Muižniece
Komunālas saimniecības nodaļas speciālists
mājokļu jautājumos Amatas un Drabešu pagastos
tālr.: +371 64127936;+371 29345799
e-pasts: ilona.muizniece@cesunovads.lv

Pieņemšanas adrese:
Cēsu novada Amatas apvienības pārvalde,  “Ausmas”, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101

____________________________________________________________

Ainis Puķāns
Vecākais saimniecības pārzinis
tālr.: +371 26425758

Pieņemšanas adrese:
Cēsu novada Amatas apvienības pārvalde, “Ausmas”, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101
____________________________________________________________

Aigars Krieviņš
Saimniecības pārzinis Drabešu pagastā
tālr.: +371 28657259
e-pasts: aigars.krievins@cesunovads.lv

Pieņemšanas adrese:
Cēsu novada Amatas apvienības pārvalde, “Ausmas”, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101
____________________________________________________________

Kaņeps Imants
Kapu pārzinis
tālr.:+371 29486397