Komunālā nodaļa

Guntars Pīpkalējs
Komunālās nodaļas vadītājs
tālr.: +371 25639507
e-pasts: guntars.pipkalejs@amatasnovads.lv

Pieņemšanas adrese:
Amatas novada pašvaldība – dome, “Ausmas”, Drabešu pag., Amatas nov., LV-4101

____________________________________________________________

Valda Veisenkopfa
Komunālās nodaļas vadītāja vietniece
Vecākais saimniecības pārzinis Zaubes pagastā
tālr.: +371 64100885; +371 29170544
e-pasts: valda.veisenkopfa@amatasnovads.lv

Pieņemšanas adrese:
Zaubes pagasta pārvalde, “Bērzaines”, Zaube, Zaubes pag., Amatas nov., LV-4113


____________________________________________________________

Ilona Muižniece
Komunālas nodaļas speciālists
mājokļu jautājumos Amatas un Drabešu pagastos
tālr.: +371 64127936;+371 29345799
e-pasts: ilona.muizniece@amatasnovads.lv

Pieņemšanas adrese:
Amatas novada pašvaldība – dome, “Ausmas”, Drabešu pag., Amatas nov., LV-4101

____________________________________________________________

Anatolijs Ivanovs
Vecākais saimniecības pārzinis
tālr.: +371 26425758

Pieņemšanas adrese:
Amatas novada pašvaldība – dome, “Ausmas”, Drabešu pag., Amatas nov., LV-4101
____________________________________________________________

Modris Veitners
Saimniecības pārzinis Drabešu pagastā
tālr.: +371 28657259
e-pasts: modris.veitners@amatasnovads.lv

Pieņemšanas adrese:
Amatas novada pašvaldība – dome, “Ausmas”, Drabešu pag., Amatas nov., LV-4101
____________________________________________________________

Dzintra Drande
Kapu pārzine
tālr.:+371 26305884

Pieņemšanas adrese:
Drabešu pagasta Mācītājmuižā “Krastmaļi” dz.2