Skujenes pagasta pārvalde

SKUJENES PAGASTA PĀRVALDE
tālr.: +371 64125811
“Gaismas”, Skujenes pag., Amatas nov., LV-4143
Darba laiks: pirmdiena – piektdiena plkst.8:00 – 12:30/13:00 – 17:00, piektdiena 8:00 – 14:00

Vita Demešenkova
Pārvaldes vadītāja
tālr.: +371 64125811; +371 29479487
e-pasts: skujene@amatasnovads.lv

Ina Riekstiņa
Grāmatvede – kasiere
tālr.: +371 64125830
e-pasts: inari@inbox.lv
____________________________________________________________
Biruta Bebriša
Sociālās palīdzības organizatore
tālr.: +371 64129419; +371 29331426
e-pasts: birutab4@inbox.lv
____________________________________________________________
Vija Indriksone
Skujenes bibliotēkas bibliotekāre
tālr.: +371 64107405
e-pasts: sermuksi@inbox.lv
____________________________________________________________
Teiksma Riekstiņa
Nekustamā īpašuma nodokļu administratore
tālr.: +371 64125783; +371 29333519
e-pasts: teiksma.riekstina@inbox.lv
____________________________________________________________
Egons Veidemanis
Vecākais saimniecības pārzinis
tālr.: +371 25622275
e-pasts: egons.veidemanis@amatasnovads.lv
____________________________________________________________