Nodibinājums Brunis

Nacionālo partizānu bunkurs ir izveidots pēc ,,Nodibinājuma Brunis,, biedru iniciatīvas un līdzekļiem, lai sniegtu plašākai sabiedrībai iespēju iepazīties ar Amatas novada vēsturi un partizānu dzīves ikdienu. Partizānu bunkurs ir atvērts apmeklētājiem jau vairākus mēnešus, piesaistot gan vietējo iedzīvotāju gan tūristu interesi. Bunurā ir veiksmīgi novadītas ekskursijas gan Zemessardzes veterāniem, gan citu muzeju pārstāvjiem.

Nodibinājuma Brunis biedri vēlas aktualizēt novada vēsturi un nacionālo partizānu  vēstures problemātiku.

Sīkākā informācija par “Nodibinājumu Brunis”