Nītaures pagasta pārvalde

NĪTAURES PAGASTA PĀRVALDE
tālr.: +371 64116024; +371 29284389
“Pagasta ēka”, Nītaures pag., Cēsu nov., LV-4112
Darba laiks:
Pirmdien 8.00-18.00
Otrdien 8.00-17.00
Trešdien 8.00-17.00
Ceturtdien 8.00-17.00
Piektdien 8.00-16.00

Līvija Ķauķīte
Pārvaldes vadītāja
tālr.: +371 64116024; +371 29284389
e-pasts: livija.kaukite@cesunovads.lv
____________________________________________________________
Ieva Vītola
Sociālās palīdzības organizatore
tālr.: +371 64164319; +371 28684540
e-pasts: ieva.vitola@cesunovads.lv
____________________________________________________________
Maira Prikule
Bibliotekāre
tālr.:+371 64164290
e-pasts: nitaureb@inbox.lv
____________________________________________________________
Inese Menģeļe
Lauku attīstības konsultante
tālr.: +371 29106152
e-pasts: mengele.inese@inbox.lv
____________________________________________________________
Inese Varekoja
Klientu apkalpošanas speciāliste, n
odokļu administratore
tālr.: +371 26547561
e-pasts: inese.varekoja@cesunovads.lv