Novads

Amatas novada īss apraksts

TERITORIJA

Amatas novads robežojas ar Līgatnes, Siguldas. Cēsu, Pārgaujas, Mālpils, Ogres, Ērgļu un Vecpiebalgas novadiem. Amatas novada teritorija aizņem 745,51 km2, no kuriem mežu platības ir 447,31 km2, lauksaimniecības zemes ir 219,61 km2, pārējās zemes 78,59 km2. Teritorijas reljefu veido pauguri, gravas, ielejas, kā arī upes, t.sk. straujākās Latvijas upes – Amata un Gauja un ezeri (Zaubes un Āraišu), kas piešķir novadam skaistu ainavu un neatkārtojamu dabas skatu bagātību. Novadam dots Amatas upes vārds, kura vijas cauri visai novada teritorijai. Daļa novada teritorijas atrodas valsts nozīmes dabas aizsardzības teritorijā – Gaujas Nacionālajā parkā.

IEDZĪVOTĀJI

Pēc PMLP mājas lapā pieejamās informācijas 2019. gada sākumā Amatas novada teritorijā bija 5476 iedzīvotāji. Apdzīvotības blīvums 8,6 cilvēki uz km2. Lielākie apdzīvotie centri esošajā Amatas novadā ir Ģikši, Līvi, Drabeši, Ieriķi, Bille, Kārļi, Amata. Skujenē ir Skujene, Sērmūkši. Vecskujene, Pērkoni, Kosa. Nītaures pagastā ir Nītaure, Niedras. Merķeļi, Slīpē, Ķēči, Zaubes pagastā -Annas, Zaube, Kliģene, Bērzs. Nacionālais sastāvs ir 89% latvieši, 5 % krievi, 6 % pārējie citu tautību pārstāvji – baltkrievi, lietuvieši, poļi, moldāvi.

SASNIEDZAMĪBA

Amatas novada pašvaldībai ir izdevīgs ģeogrāfiskais novietojums. To caur Drabešu pagastu šķērso A2 automaģistrāle Rīga – Veclaicene un dzelzceļš Rīga – Valmiera. Ģeogrāfiski tuvu izvietojas Cēsu un Siguldas pilsētas, kā arī Ogres, Līgatnes un Ērgļu pilsētas. Sabiedriskā transporta plūsma Amatas novadā tiek nodrošināta iespēju robežās, atbilstoši pakalpojumu sniedzēju piedāvājumam, taču kopumā tā vērtējama kā nepietiekoša. Novada teritorijā zemes ceļu īpatsvars ir lielāks nekā asfaltēto ceļu, tāpēc autoceļu stāvoklis vērtējams kā slikts.

EKONOMIKA

Pēc Lursoft datu bāzes datiem 18.01.2009. ir reģistrētas 410 zemnieku saimniecības, 125 sabiedrības ar ierobežotu atbildību, 54 individuālie uzņēmumu, 26 individuālie komersanti. Galvenās tautsaimniecības nozares ir lauksaimniecība, kokapstrāde, tūrisms. Amatas novadā darbojas dārza interjera, desu ādu, tēju. koka māju, guļbūvju, mašīnu industrijas, metālaprtādes ražotnes; ir veikalu un automašīnu tirdzniecības vietas, degvielas uzpildes stacija un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi. Amatas novadā tiek realizēts liela apjoma nekustamā īpašuma apbūves projekts ,.Amatciems”. Dzīvojamo māju apbūve tiek veidota balstoties uz videi pievilcīgas koncepcijas ieviešanu.

Nītaurē dominē lauksaimniecība; izveidotas kokapstrādes, guļbūvju, dārzeņu kaltēšanas, plastmasas pārstrādes ražotnes; ir savs skaistumkopšanas salons, aptieka, galdniecība, veikali, degvielas uzpildes stacija, kafejnīca un ,,Zaļā loka Zaļā groza” bioloģiskie zemnieki. Attīstījušies tūrisma pakalpojumi. Skujenē arī ir daudz ,,Zaļā loka zaļā groza” bioloģiskie zemnieki. Darbojas mežu apsaimnieko­tāji, galdniecība, kas specializējusies mēbeļu un logu ražošanā, paneļu māju uzņēmums, apdares dēlīšu ražotne, kas atrodas blakus pagastā, bet vietējiem dod darba vietas. Tāpat attīstījusies tūrisma nozare, izveidota slēpošanas trase, ir vairākas viesu mājas, atpūtas kompleksi. Skujenē ir divi veikali, aptieka, ir vieta frizētavas un zobārstniecības kabineta pakalpojuma attīstīšanai. Zaubes puse ir bagāta ar bioloģisko lauksaimniecību, ir kokogļu cehs, kooperatīva lopu kautuve, meža zvēru audzētava, autotehnikas darbnīcas, aptieka, frizieris un divi veikali. Nedaudz uzsākusies tūrisma attīstība.

IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN VESELĪBAS APRŪPES IESTĀDES

Amatas novadā ir Amatas pamatskola, Drabešu Jaunā pamatskola, Spāres internātpamatskola, Drabešu Jaunā pamatskola Līvos un pirmsskolas izglītības iestāde ,,Kastanītis”. Nītaurē atrodas Nītaures vidusskola, Amatas mūzikas un mākslas skola un pirmsskolas izglītības iestāde “Taurīte”. Skujenes pagastā ir Sērmūkšu pamatskola, Skujenes pamatskola un jauniešu centrs, Zaubē ir Zaubes pamatskola. Amatas novadā ir Drabešu Tautas nams un Amatas kultūras centrs Ģikšos, kuros darbojas Amatas novada amatierteātris ,,Taka”, vidējās paaudzes deju kolektīvs ,,Amata”, līnijdeju grupa ,,Contry Girls’’, folkloras kopa ,,Ore” un daudzi citi. Nītaures kultūras namā mīt 1.-2. klašu deju kolektīvs, deju kolektīvs “ŠURUMBURUMS”, “Nītaures Tautas koris”, Nītaures Lauku teātris un Nītaures rokdarbu studija ,,Baiba’’. Skujenes kultūras centrā ir vidējās paaudzes deju kolektīvs ,,Skujene”, deju pulciņš pirmsskolas vecuma bērniem un balles deju pulciņš, bērnu teātra pulciņš „Mēs”, Skujenes amatierteātris, sieviešu vokālais ansamblis „Dalvija”. Zaubē darbojas Zaubes jauktais koris, līnijdeju grupa ,,Tik un tā’’, pirmsskolas deju kolektīvs „Zīlītes” un 1. – 4. klašu deju kolektīvs „Zīļuki”. Kopā pa visu novadu ir sešas bibliotēkas: Līvu, Ģikšu, Ieriķu, Nītaures, Skujenes un Zaubes. Visās esošajās pašvaldībās iedzīvotājiem ir pieejami sociālie, medicīnas un veselības aprūpes pakalpojumi. Katrai pašvaldībai ir sociālās palīdzības dienests, kas nodrošina iedzīvotājiem dažādus sociālās palīdzības un aprūpes pakalpojumus. Iedzīvotājiem ir pieejama arī mājas aprūpe. Amatas novadā ir pansija ,,Doles”, Nītaurē ir specializēts pansionāts klientiem ar īpašām vajadzībām un attīstības traucējumiem, Skujenē ir sociālās palīdzības centrs ,,Gaismas”. Pansijā ,,Doles” ir Melānijas Vanagas muzejs. Sērmūkšos ir sociālās aprūpes centrs. Tāpat teritorijā izveidotas ģimenes ārstu prakses vietas, tiek sniegti zobārstniecības pakalpojumi. Nītaurē, Zaubē un Skujenē ir aptiekas.

IEDZĪVOTĀJU INFORMĒŠANA

Novada informatīvais izdevums „Amatas Vēstis” atspoguļo informāciju, notikumus par visām novada teritorijā ietilpstošajām pagastu teritorijām. Laikraksts iznāk reizi mēnesī.