CĒSU NOVADS

Pēc 2021.gada novadu reformas jaunajā Cēsu novadā apvienoti: Amatas pagasts, Cēsu pilsēta, Drabešu pagasts, Dzērbenes pagasts, Inešu pagasts, Jaunpiebalgas pagasts, Kaives pagasts, Liepas pagasts, Līgatnes pilsēta, Līgatnes pagasts, Mārsnēnu pagasts, Nītaures pagasts, Priekuļu pagasts, Raiskuma pagasts, Skujenes pagasts, Stalbes pagasts, Straupes pagasts, Taurenes pagasts, Vaives pagasts, Vecpiebalgas pagasts, Veselavas pagasts, Zaubes pagasts, Zosēnu pagasts.

Cēsu novada domes pašreizējais sastāvs ievēlēts pašvaldību vēlēšanās 2021 .gada 5. jūnijā.

Pirmajā domes sēdē 2021. gada 1. jūlijā, klātesot visiem 19 ievēlētajiem deputātiem, par Cēsu novada domes priekšsēdētāju tika ievēlēts Jānis Rozenbergs.

Cēsu novada domes 2021. gada 1.jūlija ārkārtas sēdē ievēlēti domes priekšsēdētāja vietnieki – Ainārs Šteins un Atis Egliņš-Eglītis.

Cēsu novada teritorija: 2668,13 km2
Cēsu novada iedzīvotāju skaits: 44 842

Informācija par domes darbu ŠEIT.

Lokālā informācija un saistošie noteikumi: