Draudzes

Āraišu evaņģēliski luteriskā draudze

Adrese: Āraišu draudzes nams,Drabešu pagasts, Cēsu novads, LV-4139.

Tālr./fakss 64129525 un mājas lapa www.araisudraudze.lv


Zaubes Evaņģēliski luteriskā draudze

Adrese: Jaunpils iela 3, Zaube, Zaubes pagasts, Cēsu novads, Latvija, LV-4113

Tel. 64145505


Skujenes evaņģēliski luteriskā draudze

skujenes baznica1

Adrese: Baznīckalns, Skujenes pagasts, Cēsu novads, Latvija, LV-4143

Tel. 26471215

Katrs, kas kaut reizi ir bijis Skujenē, noteikti ir pamanījis balto baznīcu, kuras tornis paceļas pāri koku galotnēm, tiecoties uz debesīm.
Pie mums kalpo evaņģēlists Juris Jeršovs.
Draudzes priekšniece Valda Miķelsone, ērģelnieces pienākumus veic Daiga Šveide.
Pirms vairākiem gadiem strauji palielinājiās draudzes locekļu skaits un aktivizējās draudzes dzīve. Pēdējos gados vērojams neliels apsīkums.
Ikviens var piedalīties Dievkalpojumos, kuri notiek katra mēneša otrajā un ceturtajā svētdienā plkst. 13.00.
Draudzē notiek: Bībeles stundas, kristību un iesvētes mācības, mācītāja pieņemšanas, mājas vizītes, sadraudzība.
Darbojas Svētdienas skola.

Draudzes valde pateicas visiem, kuri ziedojuši un ziedo naudas līdzekļus, velta savu laiku baznīcas apkārtnes un Skujenes kapsētas kopējās teritorijas sakopšanā un labiekārtošanā.
Evaņģēlista J. Jeršova mob.tel.29424614,
draudzes priekšnieces V. Miķelsones mob.tel. 26471215

 


Nītaures evanģēliski luteriskā draudze

Draudzes mājaslapa internetā: www.nitauresdraudze.lv

EDVĪNS RUMJANCEVS
draudzes mācītājs
T.: +371 28813662
wisent-76@inbox.lv
ILONA ANDRĒVIČA
draudzes priekšniece
T.: +371 26394116
nitauresdraudze@inbox.lv

IVETA KALTENIECE
draudzes ērģelniece
T.: +371 28349971

Nitaures_ev__lut__draudze_7 Nitaures_ev__lut__draudze_8 Nitaures_ev__lut__draudze_9