Ieriķu bibliotēka

Amatas novada Ieriķu bibliotēka
Adrese: Lielā ielā 30, Ieriķi, Cēsu novads, LV4139
Bibliotekāre: Dace Lāce
Tālr.:  29139327
E-pasts: ieriku.biblioteka@amatasnovads.lv

Darba laiks
Pirmdiena      slēgts
Otrdiena         slēgts
Trešdiena       8.30  – 16.00
Ceturtdiena   8.30  – 16.00
Piektdiena     slēgts

Apmeklētājiem tiek piedāvāts:

  • uzziņu, nozaru un daiļliteratūras krājuma izmantošana;
  • preses izdevumi;
  • starpbibliotēku abonements – iespieddarbus, kuri nav bibliotēkas krājumā, var pasūtīt SBA kārtā;
  • novadpētniecības materiāli;
  • materiālu kopēšana, skenēšana, printēšana  un datortehnikas izmantošana;
  • bezmaksas interneta izmantošana;
  • datubāzes Lursoft un Letonika izmantošana.
  • elektroniskais kopkatalogs http://www.biblioteka.cesis.lv/

Ieriķu bibliotēka no 2016. gada atrodas jaunās telpās Ieriķu Sabiedriskajā centrā. Ieriķu bibliotēkā notiek izstādes, koncerti un tematiski pasākumi . Bibliotēka iesaistījusies VKKF lasīšanas veicināšanas programmā Bērnu žūrija.