Ieriķu bibliotēka

Amatas novada Ieriķu bibliotēka
Adrese: Lielā ielā 30, Ieriķi, Amatas novads, LV4139
Bibliotekāre: Ilze Eglīte
Tālr.:  29341013
E-pasts: ieriku.biblioteka@amatasnovads.lv

Darba laiks
Pirmdiena     9.00 –  18.00
Otrdiena        16.00 –  18.00
Trešdiena      9.00  – 18.00
Ceturtdiena  -slēgts
Piektdiena  –  9.00 – 18.00

Apmeklētājiem tiek piedāvāts:

  • uzziņu, nozaru un daiļliteratūras krājuma izmantošana;
  • preses izdevumi;
  • starpbibliotēku abonements – iespieddarbus, kuri nav bibliotēkas krājumā, var pasūtīt SBA kārtā;
  • novadpētniecības materiāli;
  • materiālu kopēšana, skenēšana, printēšana  un datortehnikas izmantošana;
  • bezmaksas interneta izmantošana;
  • datubāzes Lursoft un Letonika izmantošana.
  • elektroniskais kopkatalogs http://www.biblioteka.cesis.lv/

Ieriķu bibliotēka no 2016. gada atrodas jaunās telpās Ieriķu Sabiedriskajā centrā. Ieriķu bibliotēkā notiek izstādes, koncerti un tematiski pasākumi . Bibliotēka iesaistījusies VKKF lasīšanas veicināšanas programmā Bērnu žūrija.