Ieriķu bibliotēka

Bibliotekāre: Sarmīte Šteine
Adrese: Lielā ielā 30, Ieriķi, Cēsu novads, LV-4139
E-pasts: sarmite.steine@cesunovads.lv
Seko līdzi Ieriķu bibliotēkas jaunumiem šeit: www.facebook.com/ierikubiblioteka

Darba laiks:
Pirmdiena 10.00 – 18.00
Otrdiena 09.00 – 17.00
Trešdiena 09.00 – 17.00
Ceturtdiena 09.00 – 17.00
Piektdiena 9.00 – 14.00

Apmeklētājiem tiek piedāvāts:

  • uzziņu, nozaru un daiļliteratūras krājuma izmantošana;
  • preses izdevumi;
  • starpbibliotēku abonements – iespieddarbus, kuri nav bibliotēkas krājumā, var pasūtīt SBA kārtā;
  • novadpētniecības materiāli;
  • materiālu kopēšana, skenēšana, printēšana  un datortehnikas izmantošana;
  • bezmaksas interneta izmantošana;
  • datubāzes Lursoft un Letonika izmantošana.
  • elektroniskais kopkatalogs http://www.biblioteka.cesis.lv/

Ieriķu bibliotēka no 2016. gada atrodas jaunās telpās Ieriķu Sabiedriskajā centrā. Ieriķu bibliotēkā notiek izstādes, koncerti un tematiski pasākumi . Bibliotēka iesaistījusies VKKF lasīšanas veicināšanas programmā Bērnu žūrija.