Kultūras namu kontaktinformācija

Drabešu tautas nams
“Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads, LV-4101
Tel. 64127935

Nītaures kultūras nams
Pagasta ēka, Nītaure, Amatas novads, LV-4112
Tel. 26389396

Amatas kultūras centrs
Egļu iela 1, Ģikši, Amatas novads, LV-4101
E-pasts: taiga.krumina@amatasnovads.lv
Tel. 28624831

Skujenes tautas nams
“Tautas nams”, Sporta iela, Skujene, Amatas nov., LV-4143
tel. 29466367

Zaubes kultūras nams
“Bērzaines”, Zaube, Amatas nov., LV – 4113
tel. 26622811, 26679328