Kultūras namu kontaktinformācija

Drabešu tautas nams
“Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads, LV-4101
Tel. 64127935

Nītaures kultūras nams
Pagasta ēka, Nītaure, Amatas novads, LV-4112
Kultūras pasākumu vadītāja
Larisa Šteine

tālr.: +371 26389396
e-pasts: larisa.steine@amatasnovads.lv

Amatas kultūras centrs
Egļu iela 1, Ģikši, Amatas novads, LV-4101
Kultūras pasākumu organizators
Taiga Krūmiņa

tālr.: +371 28624831
e-pasts: taiga.krumina@amatasnovads.lv

Skujenes tautas nams
“Tautas nams”, Sporta iela, Skujene, Amatas nov., LV-4143
Kultūras pasākumu vadītāja
Solvita Krastiņa
tālr.: +371 29466367
e-pasts: solvita.krastina@amatasnovads.lv

Zaubes kultūras nams
“Bērzaines”, Zaube, Amatas nov., LV – 4113
Kultūras pasākumu vadītāja
Sandra Slavišena
tālr.: +371 26622811, 26679328
e-pasts: sandra.dorsa@amatasnovads.lv