Kultūras namu kontaktinformācija

Drabešu tautas nams
“Ausmas”, Drabešu pagasts, Cēsu novads, LV-4101
Tel. 64127935

Nītaures kultūras nams
Pagasta ēka, Nītaure, Cēsu novads, LV-4112
Taiga Krūmiņa
tālr.: +371 28624831
e-pasts: taiga.krumina@cesunovads.lv

Amatas kultūras centrs
Egļu iela 1, Ģikši, Cēsu novads, LV-4101
Kultūras pasākumu organizators
Taiga Krūmiņa

tālr.: +371 28624831
e-pasts: taiga.krumina@cesunovads.lv

Skujenes tautas nams
“Tautas nams”, Sporta iela, Skujene, Cēsu novads, LV-4143
Kultūras pasākumu vadītāja
Solvita Krastiņa
tālr.: +371 29466367
e-pasts: solvita.krastina@cesunovads.lv

Zaubes kultūras nams
“Bērzaines”, Zaube, Cēsu novads, LV – 4113
Kultūras pasākumu vadītāja
Sandra Eglīte
tālr.: +371 26679328
e-pasts: sandra.eglite@cesunovads.lv