1. – 4. Klašu deju kolektīvs „Zīļuki”

Kad notiek mēģinājumi: Trešdienās un piektdienās no plkst. 12:50
Dalībnieku uzņemšana: Var pieteikties jebkurā laikā
Kolektīva vadītāja: skolotāja Inese Daugaviete