Līnijdeju grupa ,,Contry Girls’’

Kolektīvs darbojas 11 gadus. Piedalās Amatas novada rīkotajos pasākumos, līnijdeju festivālos Cēsīs, Valmierā. Kolektīvs ar koncertnummuriem aktīvi piedalās citu novadu rīkotajos pasākumos.

Piedalās Latvijas nacionālajos līnijdeju un kantrī vesterna deju čempionātos. 2013.gadā Latvijas čempionātā iegūstot 3.vietu, bet 2014.gada Rīgas kausa līnijdeju sacensībās 1. vietu.

Kolektīva vadītāja Irēna Rešetņika.