Deju kolektīvs “ŠURUMBURUMS”

5-9. klašu deju kolektīvs “ŠURUMBURUMS”, 25 dejotāji – 16 meitenes un 9 puiši. Jauniešu deju kolektīvs (10-12. klase)

Kad notiek mēģinājumi:  ceturtdienās – 5-9. klašu kolektīvam no plkst. 18:00 – 20:00, jauniešiem – no plkst. 20:00 -22:00
Dalībnieku uzņemšana: “ŠURUMBURUMS” patstāvīgi ir septiņi pāri, tāpēc jauni dejotgribētāji var pievienoties jebkurā brīdī, būs ļoti gaidīti
Kolektīva vadītāja: Paula Āboliņa, koncertmeistare Elīza Apine.