“Nītaures Tautas koris”

Korī dzied 22-33 dalībnieki, kas ir dziedātāji un arī dziedošie aktieri, repertuārs ir brīva pašu izvēle. Piedalāmies pasākumos, kuros publika grib līdzi dziedāt, kuros patīk tautas mūzika – pazīstamas melodijas. Dalībnieki ir ļoti atraktīvi, azartiski, pieņem izaicinājumus.

Divus gadus piedalāmies pasākumā ” Koru kari Morē”, un ar veiksmīgiem – novērtētiem sasniegumiem.

Mēģinājumu norises vieta: Nītaures kultūras nams
Kad notiek mēģinājumi: 
otrdienās plkst. 19:00
Kolektīva vadītāja: Signe Elīza Stebere