Brīvā laika nodarbības ģimenēm ar bērniem

Ar oktobra mēnesi ceturtdienās un sestdienās no plkst.10.00-14.00
Rokdarbu pulciņā darbojas dažādu vecumu dalībnieki, kuri ar saviem darinājumiem piedalās pagasta un novada svētku izstādēs.

Pulciņa vadītāja Sandra Slavišena Dorša tālruņa nr-2662281