Līvu bibliotēka

Zvārtas iela – 6
Līvu ciemats
Drabešu pagasts
Cēsu novads, LV-4101
Telef. 64100848
E-pasts: lidija.rutkovska@cesunovads.lv

Bibliotekāre Lidija Rutkovska

Amatas novada Līvu bibliotēka.

 Līvu bibliotēkas darba laika izmaiņas no 1.07.2014.

 Pirmdienās   9.00 – 18.00
Otrdienās     9.00 – 18.00
Trešdienās   9.00 – 18.00
Ceturtdienās 9.00 – 18.00
Piektdienās   8.00 – 14.00
 
Pusdienu pārtraukums 12.30 – 13.00
Bibliotēka Līvos darbojas no 1994. gada, līdz tam tā atradās Drabešu pagasta padomes vēsturiskajā ēkā un saucās Drabešu pagasta bibliotēka. Latvijas Valsts arhīva izdotajā izziņā teikts, ka bibliotēka dibināta 1908. gadā kā Drabešu pagasta bezmaksas bibliotēka.

Amatas novada Līvu bibliotēka ir pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas veic iespieddarbu, elektronisko izdevumu un citu izdevumu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kā arī nodrošina informācijas pieejamību un izmantošanu iedzīvotājiem. Iedzīvotājiem ir pieejami vairāk nekā 6000 iespieddarbi un 13 periodiskie izdevumi. Amatas novada Līvu bibliotēkas izmantošanas kārtību nosaka bibliotēkas lietošanas noteikumi.

Apmeklētājiem piedāvājam:

  • uzziņu, nozaru un daiļliteratūras fonda izmantošanu;
  • 13 periodiskos izdevumus
  • bibliotēku elektronisko kopkatalogu – http://www.biblioteka.cesis.lv/ sadaļā „Katalogs” informācija par publisko bibliotēku krājumā esošajām grāmatām un citiem materiāliem;
  • Amatas novada Līvu bibliotēkas grāmatu jaunumus skatīt: http://cesis.biblioteka.lv/Alise/lv/28/home.aspx
  • materiālus par Amatas novadu
  • datortehnikas izmantošanu un materiālu kopēšanu
  • interneta izmantošanu
  • datu bāzes – LETONIKA un LURSOFT laikrakstu bibliotēka
  • starpbibliotēku abonementu – iespieddarbus, kuri nav Amatas novada Līvu  bibliotēkas krājumā, var pasūtīt SBA kārtā;