Nītaures bibliotēka

Nītaures pagasta bibliotēka.

Adrese:
Amatas novads
Nītaures pagasts
„Pagasta ēka”
LV 4112

Bibliotēkas vadītāja : Maira Prikule
Darba stāžs: kopš 1976.gada 1.augusta
Izglītība: augstākā
Kontakttelefoni : 64164290  mob.26767947
E pasts:  nitaureb@inbox.lv

Bibliotēkas darba laiks:
Otrdiena    9.00 – 17.00
Trešdiena    9.00-17.00
Ceturtdiena   9.00 – 17.00
Piektdiena     9.00 – 17.00
Sestdiena    9.00-14.00 (bez pusdienu pārtraukuma)
Pusdienu pārtraukums 13.00 – 14.00

Apmeklētājiem tiek piedāvāts:

  • uzziņu, nozaru un daiļliteratūras krājuma izmantošana;
  • 2017. gadā tiek abonēti laikraksti : Druva, Latvijas Avīze, žurnāli : Praktiskais latvietis, Ir, Ievas  stāsti, Ievas māja, Mājas viesis,  Patiesā dzīve, Leģendas,  Klubs, Omītes zālītes, Pūcīte. Izlasīt varēs arī  lasītāju dāvinātos :  Zintnieks, Ieva, Ilustrētā zinātne, Ilustrētā pasaules vēsture, Māja, SestDiena;
  • starpbibliotēku abonements – iespieddarbus, kuri nav bibliotēkas krājumā, var pasūtīt SBA kārtā;
  • informācija par Nītaures pagasta bibliotēkas krājumu un grāmatu jaunumiem http://cesis.biblioteka.lv/Alise/lv/4/home.aspx
  • elektroniskais kopkatalogs http://www.biblioteka.cesis.lv/;
  • novadpētniecības materiāli;
  • tematiskās mapes;
  • materiālu kopēšana un datortehnikas izmantošana;
  • Interneta izmantošana
  • datu bāzes – Letonika, LURSOFT laikrakstu bibliotēka

Bibliotēka agrāk un tagad.
1923.gadā dibināta Nītaures patērētāju biedrības bibliotēka, uz kuras pamata veidojusies tagadēja bibliotēka. Bibliotēka vienmēr atradusies pagasta centrā. Pagasta teritorijā ir bijušas arī vairākas bibliotēkas. Bieži mainījušās bibliotekāres. 1976.gadā pēc Rīgas kultūras un izglītības darbinieku tehnikuma beigšanas darbu uzsākusi pašreizējā bibliotekāre. Grāmatas tiek iegādātas par pašvaldības līdzekļiem un papildinātas ar dāvinājumiem, kā arī piedaloties KKF projektu konkursos. Bibliotekāre meklē iesēju rakstīt projektus arī citur. Kopš 2010.gada bibliotēkai ir plašas, atremontētas telpas.

Bibliotēkas misija
Pēc iespējas labāk apgādāt lasītājus ar viņiem nepieciešamo literatūru vai informāciju par iespējām iegūt šo literatūru. Veikt novadpētniecības materiālu vākšanu, noformēšanu un saglabāšanu. Piedāvāt iespēju izmantot mūsdienu tehnoloģijas- datoru , internetu utt.

Sadarbības partneri.
Cieša sadarbība bibliotēkai izveidojusies ar Nītaures vidusskolu , Bērnu mūzikas -mākslas skolu , pirmskolas izglītības iestādi „Taurīte”, pagasta pašvaldību., novadniekiem, kas dzīvojuši Nītaurē.

Gandarījuma brīži.
Mīļš paldies, pat arī vārdos neizteikts no bibliotēkas lietotāju puses. Padarītā novērtējums no vadības puses.

Novadnieki plaši pazīstami cilvēki
Grafiķis Pēteris Upītis, mūziķis Jānis Zālītis, radioinženieris, finanšu darbinieks, prezidents Andris Bērziņš , veselīga dzīves veida popularizētāja Inese Ziņģīte u.c.

Aktivitātes.
Nodarbību organizēšana un dalība Nītaures lauku teātrī un rokdarbu studijā „Baiba”. Darbošanās Latvijas bibliotekāru biedrības Vidzemes nodaļas revīzijas komisijā. Īpaša uzmanība tiek veltīta novadpētniecības darbam. Projektā „Zudusī Latvija” tika iesniegtas vairākas fotogrāfijas ar ēkām , kuru vairs nav. Projektā Larvijas kultūrvides takas sagatavots materiāls par teātri Nītaurē.

“Gaismas ceļš – Grāmatu draugu ķēde”

Lasītāju satikšanās