Nītaures bibliotēka

Adrese:
Pagasta ēka, Nītaure, Nītaures pagasts, Cēsu novads, LV-4112

Bibliotēkas vadītāja: Maira Prikule

Tālr.: 64164290  mob.26767947
E pasts: maira.prikule@cesunovads.lv

Bibliotēkas darba laiks:
Otrdiena    9.00 – 17.00
Trešdiena    9.00-17.00
Ceturtdiena   9.00 – 19.00
Piektdiena     9.00 – 17.00
Sestdiena    9.00-14.00 (bez pusdienu pārtraukuma)
Pusdienu pārtraukums 13.00 – 14.00

Apmeklētājiem tiek piedāvāts:

  • uzziņu, nozaru un daiļliteratūras krājuma izmantošana;
  • 2018. gadā tiek abonēti laikraksti : Druva, Latvijas Avīze, žurnāli : Praktiskais latvietis, Ir, Ievas  stāsti, Ievas māja, Mājas viesis,  Patiesā dzīve, Leģendas,  Klubs, Omītes zālītes, Pūcīte. Izlasīt varēs arī  lasītāju dāvinātos :  Zintnieks, Ieva, Ilustrētā pasaules vēsture.
  • starpbibliotēku abonements – iespieddarbus, kuri nav bibliotēkas krājumā, var pasūtīt SBA kārtā;
  • informācija par Nītaures pagasta bibliotēkas krājumu un grāmatu jaunumiem http://cesis.biblioteka.lv/Alise/lv/4/home.aspx
  • elektroniskais kopkatalogs http://www.biblioteka.cesis.lv/;
  • novadpētniecības materiāli;
  • tematiskās mapes;
  • materiālu kopēšana un datortehnikas izmantošana;
  • Interneta izmantošana
  • datu bāzes – Letonika, LURSOFT laikrakstu bibliotēka

Bibliotēka agrāk un tagad.
1923.gadā dibināta Nītaures patērētāju biedrības bibliotēka, uz kuras pamata veidojusies tagadēja bibliotēka. Bibliotēka vienmēr atradusies pagasta centrā. Pagasta teritorijā ir bijušas arī vairākas bibliotēkas. Bieži mainījušās bibliotekāres. 1976.gadā pēc Rīgas kultūras un izglītības darbinieku tehnikuma beigšanas darbu uzsākusi pašreizējā bibliotekāre. Grāmatas tiek iegādātas par pašvaldības līdzekļiem un papildinātas ar dāvinājumiem, kā arī piedaloties KKF projektu konkursos. Bibliotekāre meklē iesēju rakstīt projektus arī citur. Kopš 2010.gada bibliotēkai ir plašas, atremontētas telpas.

Bibliotēkas misija
Pēc iespējas labāk apgādāt lasītājus ar viņiem nepieciešamo literatūru vai informāciju par iespējām iegūt šo literatūru. Veikt novadpētniecības materiālu vākšanu, noformēšanu un saglabāšanu. Piedāvāt iespēju izmantot mūsdienu tehnoloģijas- datoru , internetu utt.

Sadarbības partneri.
Cieša sadarbība bibliotēkai izveidojusies ar Nītaures vidusskolu , Bērnu mūzikas -mākslas skolu , pirmskolas izglītības iestādi „Taurīte”, pagasta pašvaldību., novadniekiem, kas dzīvojuši Nītaurē.

Gandarījuma brīži.
Mīļš paldies, pat arī vārdos neizteikts no bibliotēkas lietotāju puses. Padarītā novērtējums no vadības puses.

Novadnieki plaši pazīstami cilvēki
Grafiķis Pēteris Upītis, mūziķis Jānis Zālītis, radioinženieris, finanšu darbinieks, prezidents Andris Bērziņš , veselīga dzīves veida popularizētāja Inese Ziņģīte u.c.

Aktivitātes.
Nodarbību organizēšana un dalība Nītaures lauku teātrī un rokdarbu studijā „Baiba”. Darbošanās Latvijas bibliotekāru biedrības Vidzemes nodaļas revīzijas komisijā. Īpaša uzmanība tiek veltīta novadpētniecības darbam. Projektā „Zudusī Latvija” tika iesniegtas vairākas fotogrāfijas ar ēkām , kuru vairs nav. Projektā Larvijas kultūrvides takas sagatavots materiāls par teātri Nītaurē.

“Gaismas ceļš – Grāmatu draugu ķēde”

Lasītāju satikšanās

Bibliotēkā iegādātas jaunas grāmatas:

Sen gaidītā  Māras Zālītes autobiogrāfiskā romāna  “ Pieci pirksti” 2.grāmata ,  “ Paradīzes putni” . Desmitgadīgā Laura dzīvo laikā , kad īstie vārdi bija jāpatur sevī . Autore raksta : “Sirds Laurai nav kā liela salda zemene, tā ir kā milzīgs ezis, kas dur vienlaikus gan uz iekšu, gan āru.”

Dace Rukšāne “ Latviskais laimes kods” . Kas ir laime? Kā to iegūt? Vai laimes sajūtu sniedz miers un harminija , vai gluži pretēji traki, gaisā parauti piedzīvojumi? Varbūt atbildi var atrast šajā grāmatā.

Bestselleru autorei  Šarloteri Linkai jauna grāmata “ Izvēle” . Kas notiek , ja nepareizajā brīdī tiek izdarīta nepareiza izvēle. Spraigi notikumi, nežēlīgi noziedznieki, prātam neaptveramas situācijas – tas viss  grāamtas 432 lappusēs.

Dina DžeferisaTējas palntatora sieva” . Par šo darbu uz pēdējā vāka rakstīts:  “ Lielisks romāns par mīlestību un greizsirdību, alkatību un traģēdiju. Lasot, jūs nemanīsiet, kur paliek laiks!”

“ Šantarāms”  autoram Gregorijam Deividam Robertsam latviski izdota otrā grāmata ”Kalna ēna”. Autors saka, ka atsevišķas epizodes ir gandrīz bez izmaiņām norakstījis no savasdzīves, citas ir izdomātas, kaut gan pamatā ir patiesa pieredze.  Romānā turpinās austrāļu bēgļa Lina dzīve  Septiņu salu pilsētā, no kuras viņš nespēj bēgt prom, jo tur kāds solījums un dvēseles radiniece Karla.

Franču autors Žans Pols Didjēlorāns latviešu lasītājiem nav īpaši zināms.  Ar Starptautisko Hemingveja balvu novērtēti viņa stāsti.  Nupat izdotās grāmata “ Lasītājs vilcienā 6.27” ir viņa pirmais romāns, kura izdošanas tiesības jau iegādājušies vairāk kā 25 valstu izdevēji. Galvenais varonis, vecāku neveiksmīgi izvēlētā vārda dēļ, savos 36 gados  grib saplūst ar apkārtni, būt nemanāms, lai vairs neizsauktu smieklus un zobgalības, kas atskanēja  no visām pusēm, tiklīdz tika pamanīts. Vilcienā , braucot uz nemīlamu darbu, viņš skaļi lasa fragmentus  no pārstrādei nodotām grāmatām. Līdz kādu dienu vilcienā  atrod zibatmiņu ar kādas meitenes dienasgrāmatu…