Skujenes bibliotēka

„Gaismas”
Skujenes pagasts
Cēsu novads
LV – 4143
tel. 64107405
e-pasts: skujenes.biblioteka@cesunovads.lv

Bibliotekāre Ieva Palkavniece

 

Bibliotēkas darba laiks:

Pirmdiena  8.00 – 17.00
Otrdiena    8.00 – 17.00
Trešdiena       8.00 – 16.00
Ceturtdiena   8.00 – 17.00
Piektdiena     8.00 – 14.00
Pusdienu pārtraukums 12.30 – 13.00

Apmeklētājiem tiek piedāvāts:

  • uzziņu, nozaru un daiļliteratūras krājuma izmantošana;
  • preses izdevumi;
  • starpbibliotēku abonements – iespieddarbus, kuri nav bibliotēkas krājumā, var pasūtīt SBA kārtā;
  • informācija par Skujenes pagasta bibliotēkas krājumu un grāmatu jaunumiem http://cesis.biblioteka.lv/Alise/lv/13/home.aspx
  • elektroniskais kopkatalogs http://www.biblioteka.cesis.lv/;
  • novadpētniecības materiāli;
  • tematiskās mapes;
  • materiālu kopēšana un datortehnikas izmantošana;
  • Interneta izmantošana
  • datu bāzes – Letonika, LURSOFT laikrakstu bibliotēka

 Bibliotēka organizē tematiskas pēcpusdienas, tikšanās ar literātiem un sabiedrībā populāriem cilvēkiem.
Bibliotēka ir iesaistījusies VKKF lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu žūrija”.

Bibliotēkas  vēsture

Pēc arhīva fonda dokumentiem redzams, ka Skujenes pagasta Ežu bibliotēkas biedrības bibliotēka dibināta 1910. gada 31. oktobrī.

1925. gadā pēc Ežu bibliotēkas biedrības likvidācijas bibliotēku pārņēma Skujenes izglītības biedrība. Pamatojoties uz Skujenes pagasta padomes 1925. gada 17. decembra sēdes lēmumu, Skujenes izglītības biedrības pilnvarotais Pēteris Damroze 1926. gada 12. aprīlī parakstīja Kultūras fonda bibliotēku noteikumus un saņēma 601 grāmatu bibliotēkas papildināšanai. 1940. gada vasarā Skujenes izglītības biedrība pievienojās Skujenes lauksaimniecības biedrībai, kura arī pārņēma bibliotēku.

No 1977. gada līdz 1995. gadam Skujenes bibliotēka bija viena no Cēsu Centrālās bibliotēkas filiālēm. Ilgus gadus bibliotēka atradās Skujenes bijušā kroga mājā „Druviņas”.

Kopš 1995. gada 1. marta Skujenes bibliotēka ir Skujenes pagasta pašvaldības iestāde. Novembrī bibliotēka tika pārcelta uz pagasta pašvaldības ēku, kur tika atvēlēta viena neliela telpa. 2001. gada janvārī bibliotēka pārcēlās uz jaunām un plašām telpām jaunuzceltajā pagasta pašvaldības ēkā.

2011. gadā bibliotēkai tiek pievienots Skujenes pagasta Sērmūkšu bibliotēkas krājums un Sērmūkšos tiek izveidots ārējās apkalpošanas punkts.

Lasītava

Bērnu literatūras stūrītis

Bibliotēkas pasākumi