Nītaureņi

“Jauniešu organizācija “Nītaureņi”” dibināta, lai organizētu daudzpusīgas un daudzveidīgas sabiedriskās aktivitātes Nītaures pagasta un Amatas novada jauniešiem.
Biedrībā ir apvienojušies sabiedriski, radoši, idejām bagāti, savas spējas pierādījuši, izglītoti jaunieši, kuriem rūp Nītaurē notiekošais, kuriem rūp Nītaures attīstība, Nītaures jauniešu apvienošana, saliedētība un, kuri nav vienaldzīgi pret vidi, kurā dzīvo.
2011. gadā esam noorganizējuši Nītaures jauniešu tikšanos ar Labestības dienu sirsnīgāko cilvēku Katrīni Pasternaku. Otrajā reizē uz Nītauri dalīties pieredzē un uzklausīt Nītaures jauniešu viedokli ieradās Baiba Sipeniece – Gavare. Pirms Jāņu laikā ciemos pie Nītaures jauniešiem ieradās izcilais latviešu režisors un dzīves gudrs cilvēks – Jānis Streičs. 8. jūlijā, savā inaugurācijas dienā, Nītaurē pēc mūsu uzaicinājuma ieradās novadnieks, Latvijas prezidents Andris Bērzņš. Augusta beigās Nītaurē viesojās pasaulslavenie iluzionisti Dace un Enriko Pecolli. Septembrī mums bija izglītojoša un pieredzes bagāta pēcpusdiena ar inovāciju eksperti Vitu Brakovsku. Oktobra beigās Nītaurē ciemojās arī šefpavārs Mārtiņš Rītiņš, kurš kopā ar jauniešiem un Nītaures iedzīvotājiem gatavoja mielastu un runāja par kulinārijas pasaules brīnumiem.
“Nītaureņiem” ir daudz draugi un sadarbības partneri, un priecājamies par jebkuru atbalstu, ideju vai ierosinājumu.Par citām “Nītaureņu” sabiedriskajām aktivitātēm un sadarbības iespējām var uzzināt šeit:

http://www.draugiem.lv/nitaureni/
Sazināties ar mums var caur draugiem.lv.
Vari zvanīt 26590545
Raksti vēstuli uz e-pastu: info@nitaureni.lv
Vai jautā mūsu twitter kontā: @Nitaureni