Par Amatas avīzi

„AMATAS VĒSTIS” ir Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldes ikmēneša bezmaksas informatīvais izdevums, kur tiek publicēta informācija par novada domes lēmumiem, kā arī aktualitātēm dažādās jomās – izglītība, sports, tūrisms, kultūra u.c.

“Amatas Vēstis” savus lasītājus priecē jau vairāk nekā 10 gadus. Kopā ar  iedzīvotājiem top tās saturs, lai pēc iespējas plašāk atspoguļotu ikdienas dzīvi novadā. Tiek sveikti jaundzimušie un godam aizvadīti mūžībā aizgājušie, kā arī izteiktas pateicības darbīgiem un atsaucīgiem novadniekiem.

Avīze tiek izdota 1 reizi mēnesī.

Tirāža: 3000 eksemplāri

Par informācijas sagatavošanu publicēšanai “Amatas Vēstis”, lasiet šeit: http://www.amatasnovads.lv/avize/