Par Amatas avīzi

„AMATAS AVĪZE” ir Amatas novada pašvaldības ikmēneša bezmaksas informatīvais izdevums, kur tiek publicēta informācija par novada domes lēmumiem, kā arī aktualitātēm dažādās jomās – izglītība, sports, tūrisms, kultūra u.c.

“Amatas avīze” savus lasītājus priecē jau vairāk nekā 10 gadus. Kopā ar Amatas novada iedzīvotājiem top tās saturs, lai pēc iespējas plašāk atspoguļotu ikdienas dzīvi novadā. Tiek sveikti jaundzimušie un godam aizvadīti mūžībā aizgājušie, kā arī izteiktas pateicības darbīgiem un atsaucīgiem novadniekiem.

Avīze tiek izdota 2 reizes mēnesī.

Tirāža: 3000 eksemplāri

Par informācijas sagatavošanu publicēšanai “Amatas avīzē”, lasiet šeit: http://www.amatasnovads.lv/blog20140526informacijas-sagatavosana-publicesanai-www-amatasnovads-lv/

Amatas avize_foto