LV RU EN GE

Pašvaldība

Amatas novada pašvaldības rekvizīti:

Adrese: “Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads, LV-4101

Tālrunis: 64127935 ; Fakss: 64127942

E-pasts: amatasdome [etsimbols] and.lv

Reģ.Nr.: 90000957242

Konti:

SEB banka: Kods: UNLALV2X ; Konts: LV 52 UNLA 0050 0000 13301
AS Swedbanka: Kods: HABALV22 ; Konts: LV41 HABA 0551 0002 8950 3