Amatas novada domes deputāti

 

Elita Eglīte
Amatas novada domes priekšsēdētāja

tālr.: +371 64129549, +371 26537849
e-pasts: elita.eglite@amatasnovads.lv

_______________________________________________________________________________
Tālis Šelengovs
Amatas novada domes deputāts
Domes priekšsēdētājas vietnieks

tālr.: +371 29109782
e-pasts: taliss@inbox.lv
_______________________________________________________________________________

Ēriks Bauers
Amatas novada domes deputāts
tālr.: +371 28602877
e-pasts: eriks.bauers@gmail.com

_______________________________________________________________________________

Guna Kalniņa Priede 
Amatas novada domes deputāte
tālr.: +371 29477997
e-pasts: guna.kp@vidzeme.lv
_______________________________________________________________________________

Jānis Kārkliņš
Amatas novada domes deputāts
tālr.: +371 29212456
e-pasts: jancuks608@inbox.lv
_______________________________________________________________________________

Andris Jansons
Amatas novada domes deputāts
tālr.: +371 29592250
e-pasts: anjans3@inbox.lv
_______________________________________________________________________________

Inese Varekoja
Amatas novada domes deputāte
tālr.: +371 26547561
e-pasts: donnai@inbox.lv
_______________________________________________________________________________

Mārtiņš Andris Cīrulis
Amatas novada domes deputāts
tālr.: +371 29273499
e-pasts: ceplisi@inbox.lv
_______________________________________________________________________________

Linda Abramova
Amatas novada domes deputāte
tālr.: +371 29171236
e-pasts: linda@ekju.lv
_______________________________________________________________________________

Arnis Lemešonoks
Amatas novada domes deputāts
tālr.: +371 29118172
e-pasts: arnislem@inbox.lv
_______________________________________________________________________________

Teiksma Riekstiņa
Amatas novada domes deputāte
tālr.: +371 29333519
e-pasts: teiksma.riekstina@inbox.lv
_______________________________________________________________________________

Valda Veisenkopfa
Amatas novada domes deputāte
tālr.: +371 29170544
e-pasts: valda.veisenkopfa@amatasnovads.lv
_______________________________________________________________________________

Edgars Jānis Plēģeris

Amatas novada domes deputāts
tālr.: +371 26238195
e-pasts: edgars.plegeris@gmail.com
_______________________________________________________________________________

Indars Upīts
Amatas novada domes deputāts
tālr.: +371 20250070
e-pasts: indars.upits@gmail.com
_______________________________________________________________________________

 Āris Kazerovskis
Amatas novada domes deputāts
tālr.: +371 29132081
e-pasts: ariskazerovskis@inbox.lv