Amatas novada domes deputāti

 

Elita Eglīte
Amatas novada domes priekšsēdētāja

tālr.: +371 64129549, +371 26537849
e-pasts: elita.eglite@amatasnovads.lv

_______________________________________________________________________________
Tālis Šelengovs

Amatas novada domes deputāts
Domes priekšsēdētājas vietnieks

tālr.: +371 29109782
e-pasts: taliss@inbox.lv
_______________________________________________________________________________

Ēriks Bauers

Amatas novada domes deputāts
tālr.: +371 28602877
e-pasts: eriks.bauers@gmail.com

_______________________________________________________________________________

Guna Kalniņa Priede

Amatas novada domes deputāte
tālr.: +371 29477997
e-pasts: guna.kp@vidzeme.lv
_______________________________________________________________________________

Jānis Kārkliņš

Amatas novada domes deputāts
tālr.: +371 29212456
e-pasts: janis.karklins1975@inbox.lv
_______________________________________________________________________________

Andris Jansons

Amatas novada domes deputāts
tālr.: +371 29592250
e-pasts: anjans3@inbox.lv
_______________________________________________________________________________

Inese Varekoja

Amatas novada domes deputāte
tālr.: +371 26547561
e-pasts: donnai@inbox.lv
_______________________________________________________________________________

Mārtiņš Andris Cīrulis

Amatas novada domes deputāts
tālr.: +371 29273499
e-pasts: ceplisi@inbox.lv
_______________________________________________________________________________

Linda Abramova

Amatas novada domes deputāte
tālr.: +371 29171236
e-pasts: – linda.abramova@gmail.com
_______________________________________________________________________________

Arnis Lemešonoks

Amatas novada domes deputāts
tālr.: +371 29118172
e-pasts: arnislem@inbox.lv
_______________________________________________________________________________

Teiksma Riekstiņa

Amatas novada domes deputāte
tālr.: +371 29333519
e-pasts: teiksma.riekstina@inbox.lv
_______________________________________________________________________________

Valda Veisenkopfa

Amatas novada domes deputāte
tālr.: +371 29170544
e-pasts: valda.veisenkopfa@amatasnovads.lv
_______________________________________________________________________________

Edgars Jānis Plēģeris

Amatas novada domes deputāts
tālr.: +371 26238195
e-pasts: edgars.plegeris@gmail.com
_______________________________________________________________________________

Vita Krūmiņa

Amatas novada domes deputāte
tālr.: 26599056
e-pasts:
_______________________________________________________________________________

 Āris Kazerovskis

Amatas novada domes deputāts
tālr.: +371 29132081
e-pasts: ariskazerovskis@inbox.lv

KOMITEJAS UN DEPUTĀTU SADALĪJUMS KOMITEJĀS 2017. GADA SASAUKUMS

Finanšu un attīstības jautājumu komiteja Sociālo, veselības un ģimenes jautājumu komiteja Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja
 

1.Elita Eglīte-komitejas priekšsēdētāja,

2.Andris Jansons,

3.Guna Kalniņa-Priede,

4.Arnis Lemešonoks,

5.Jānis Kārkliņš,

6.Tālis Šelengovs,

7.Ēriks Bauers,

8.Inese Varekoja,

9.Valda Veisenkopfa,

10.Vita Krūmiņa,

11Āris Kazerovskis.

 

 

1. Guna Kalniņa-Priede- komitejas priekšsēdētāja,

2. Arnis Lemešonoks,

3. Linda Abramova,

4. Inese Varekoja,

5. Mārtiņš Andris Cīrulis,

6. Teiksma Riekstiņa,

7. Edgars Jānis Plēģeris.

.

 

 

 

1. Andris Jansons- komitejas priekšsēdētājs

2. Linda Abramova,

3. Mārtiņš Andris Cīrulis,

4. Valda Veisenkopfa,

5. Edgars Jānis Plēģeris,

6.  Vita Krūmiņa,

7.  Āris Kazerovskis.