Apvienotā būvvalde

!!! Sakarā ar epidemioloģisko situāciju valstī, ar 15.03.2021 dokumentus kas saistīti ar objektu pieņemšanu ekspluatācija, tai skaitā ari vēsturiskā būvniecība (kas nav reģistrēta BIS sistēmā), lūdzam iesniegt tikai elektroniskā veidā caur BIS. !!!


Amatas, Priekuļu, Pārgaujas, Raunas, Vecpiebalgas, Jaunpiebalgas novadiem

J.Poruka iela 8 , Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, Tālrunis: 64127915

Rekvizīti pašvaldību nodevu maksājumiem atrodami šeit.

Vārds,  uzvārds Amats kab. Tel. E-pasts pieņemšanas laiki
Juris Jaunozols Būvvaldes vadītājs/arhitekts 316. kab tel. 64127915, 29157995 juris.jaunozols@cesunovads.lv
Dzintars Lūsis Vadītāja vietnieks 316. kab tel. 64119030
26555668
dzintars.lusis@cesunovads.lv
Artūrs Repšs Būvinspektors 315. kab tel 64119022, fax 64119025, 29243611 arturs.repss@cesunovads.lv pirmdienās 10:00-15:00

Vēršam Jūsu uzmanību uz to kā 2014. gada 1. oktobrī stājas spēkā jauns Būvniecības likums (skatīt šeit), mainījušās būvatļauju veidlapas un iesniegumu formas (skatīt pielikumus šeit) turpmāk iesniegumi tiks pieņemti tikai pēc jaunā parauga.
Informācija par pieprasītām un izsniegtām būvatļaujām atrodama šeit  (excel) un Buvniecības informācijas sistēmas mājas lapā bis.gov.lv

2013 – 2014 gada būvatļauju arhīvs

Informācija atjaunota 10:54:00 16.01.2017