Apvienotā būvvalde

Amatas, Priekuļu, Pārgaujas, Raunas, Vecpiebalgas, Jaunpiebalgas novadiem

J.Poruka iela 8 , Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, Tālrunis: 64127915

Rekvizīti pašvaldību nodevu maksājumiem atrodami šeit.

Vārds,  uzvārds Amats kab. Tel. E-pasts pieņemšanas laiki
Juris Jaunozols Būvvaldes vadītājs/arhitekts 316. kab 64127915, 29157995 juris.jaunozols@and.lv 
Artūrs Repšs Būvinspektors 315. kab tel 64119022,
fax 64119025,
29243611
arturs.repss@and.lv  pirmdienās 10:00-15:00 pusdienas pārtraukumu no plkst. 12:00-13:00.

Vēršam Jūsu uzmanību uz to kā 2014. gada 1. oktobrī stājas spēkā jauns Būvniecības likums (skatīt šeit), mainījušās būvatļauju veidlapas un iesniegumu formas (skatīt pielikumus šeit) turpmāk iesniegumi tiks pieņemti tikai pēc jaunā parauga.
Iesniegums būvatļaujas saņemšanai
Iesniegums tehniskā projekta izskatīšanai

Informācija par pieprasītām un izsniegtām būvatļaujām atrodama šeit (MS excel fails) un Buvniecības informācijas sistēmā e-pakalpojumu sadaļā.

2013 – 2014 gada būvatļauju arhīvs

Informācija atjaunota 9:54:00 11.08.2016