Būvatļaujas 2013-2014

Nr. p.k. Būvatļaujas pieprasījuma iesniegšanas datums Būves veids, vieta un plānotā funkcija Būvvaldes lēmums par būvatļaujas izsniegšanu vai atteikums Būvatļaujas paziņošanas diena
 1. 27.06.2013.  Mobilo telekomunikāciju bāzes stacija un sakaru tornis Kārļi, Kalna Vārnas-1, Drabešu p. funkc.-2213  Izsniegta 28.06.2013.  28.06.2013.
 2.  03.07.2013.  Dzīv. māja Lubstāgi, Drab.p.  Izsniegta 05.07.2013.  05.07.2013.
 3.  03.07.2013.  Dzīv. māja Amori, Drab.p.  Izsniegta 05.07.2013.  05.07.2013.
 4.  05.07.2013  Dzīv. māja Snuķi, Drabešu p.  Izsniegta 05.07.2013.  05.07.2013.
 5.  15.07.2013.  Dzīv. māja Neļķu Ozoli, Drabešu p  Izsniegta 15.07.2013.  15.07.2013.
 6.  15.07.2013.  Dzīv. mājas un saimniec. Ēkas rekonstr. Lejas  Astītes 1, Drabešu p.  Izsniegta 15.07.2013.  15.07.2013.
 7.  05.08.2013.  Dzīv. mājas un šķūņa rekonstrukcija, Lejas Astītes, Drabešu p.  Izsniegta 07.08.2013.  07.08.2013.
 8.  27.09.2013.  Dzīv. māja Sekstes, Amata, Drabešu p.  Izsniegta 27.09.2013.  27.09.2013.
 9.  01.10.2013.  Dzīv. māja Malvas, Amata, Drabešu p.  Izsniegta 03.10.2013.  07.10.2013.
10.  16.10.2013.  Saimniec. Ēkas rek. Svempi2, Drabešu p.  Izsniegta 18.10.2013.  18.10.2013.
11.  22.10.2013.  Meliorāc. Sistēmu rek. Vecīši, Jasmīni, Pampālīši, Lejēni, Tikāni, Nītaures p.  Izsniegta 28.10.2013.  28.10.2013.
12.  21.11.2013. Skujenes kultūras centra rek. Skujene  Izsniegta 25.11.2013.  25.11.2013.
13.  25.11.2013. Dzīv. māja Vasariņi, Drab. p.  Izsniegta 27.11.2013.  27.11.2013.
14.  04.12.2013. Optiskā kabeļa izbūve, Amatas nov.  Izsniegta 06.12.2013.  06.12.2013.
15.  03.01.2014. Optiskā kabeļa izbūve, Amatas nov.  Izsniegta 08.01.2014.  08.01.2014.
16.  27.01.2014. Kafejnīcas un ziemas inventāra nomas ēkas rekonstr. Saulkrasti, Drabešu p.  Izsniegta 29.01.2014.  29.01.2014.
17.  17.02.2014. Dzīvoj. Māja un pirts, Pikiņas, Zaubes p  Izsniegta 21.02.2014.  21.02.2014.
18.  17.02.2014. Dzīvoj. Māja, Gundegas 5, Amatas p.  Izsniegta 04.03.2014.  04.03.2014.
19.  28.02.2014. Kūtsmēslu krātuve, Lejas Suces, Nītaures p.  Izsniegta 04.03.2014.  04.03.2014.
20.  04.04.2014. Koģenerācijas stacija ar jaudu 0.99MW, Cecīļu 12, Ieriķi, Drabešu pag.  Izsniegta 04.03.2014.  04.03.2014
21.  04.03.2014. Koģenerācijas stacija ar jaudu 0.99MW un šķeldas novietni, Cecīļu ieka 12, Ieriķi, Drabešu p.  Izsniegta 04.03.2014.  04.03.2014.
22.  12.03.2014. Dārza mājas rek. Asteru 7, Līvi, Drabešu p.  Izsniegta 13.03.2014.  13.03.2014.
23.  17.04.2014. Saimniecības ēka, Kraujas, Ieriķi, Drabešu p.  Izsniegta 22.04.2014.  23.04.2014.
24.  28.04.2014. Atkritumu izgāztuves Kursene, rekultivācija, Skujenes pag.  Izsniegta 28.04.2014.  28.04.2014.
25.  15.04.2014. Uguns novērošanas torņa rekonstrukcija, Drabešu p.  Izsniegta 16.04.2014  07.05.2014
26.  06.05.2014. Saimniecības ēka, Dzērves 1, Drabešu p.  Izsniegta 07.05.2014  09.05.2014.
27. 10.06.2014. Dzīv. Māja. Saimn. Ēka, malkas šķūnis, Lejas Kreiļi, Drabešu p.  Izsniegta 12.06.2014.  12.06.2014.
28.  11.06.2014. Vasaras māja, Vecrozes, Nītaures pag.  Izsniegta 18.06.2014.  18.06.2014.
29.  18.06.2014.  Dzīvojamā māja, Ragaiņi, Zaubes pag.  Izsniegta 18.06.2014.  18.06.2014.
30.  18.06.2014.  Izstāžu ēka, Āraišu ezerpils, Drabešu p.  Izsniegta 19.06.2014.  19.06.2014.
31.  04.07.2014.  Dzīvojamā māja, Spilvas, Amata, Drabešu p.  Izsniegta 04.07.2014.  04.07.2014.
32.  04.07.2014.  Dzīvojamā māja, Gārņi, Amata, Drabešu p.  Izsniegta 04.07.2014.  04.07.2014.
33.  04.08.2014.  Skujenes ciema ūdenssaimniecības attīstība  Izsniegta 04.08.2014.  04.08.2014.
34. 12.07.2014.  T-2136 Velmeri tīkla rek. Amatas pag.  Izsniegta 14.08.2014  18.08.2014.
35 14.08.2014  Dzīv. Māja, Lejas Ragaiņi, Zaubes p.  Izsniegta 15.08.2014  18.08.2014
36  22.08.2014.  Dzīv. Māja, Niedolas, Drab. P.  Izsniegta 25.08.2014  26.08.2014
37  25.08.2014.  Palīgēka,Jaunrīti, Amata, Drab.p.  Izsniegta 26.08.2014  29.08.2014
38  01.09.2014  T-2263 Lakati tīkla rek. Drabešu p.  Izsniegta 02.09.2014  03.09.2014
39  02.09.2014  Dzīv. Māja Ulubes, Drabešu p.  Izsniegta 03.09.2014  03.09.2014
40 03.09.2014 Meliorācijas sistēmu rek. Durjēni, Lejas Čulksti, Zaubes p. Izsniegta 09.09.2014 15.09.2014
41 11.09.2014 Meliorācijas sistēmu rak. Jaunindrāni, Struņķi, Zaubes p. Izsniegta 15.09.2014 15.09.2014
42 18.09.2014. Gāzes uzpildes moduļa uzstād., Dzirnas, Ieriķi Izsniegta 23.09.2014 23.09.2014
43 22.09.2014. Drabešu internātskolas ēkā iebūv. Katlu mājas rek. Drabešu pag. Izsniegta 23.09.2014. 03.10.2014.
44 22.09.2014. Palīgēka Bebri, Amata, Drab. pag Izsniegta 23.09.2014. 24.09.2014.
45 12.11.2014  “Dūjas”, Priekuļu pag Dzīvojamā māja Izsniegta 14.11.2014 14.12.2014
46 20.11.2015  “Ozoli”, Veselavas pag Ražotņu elektroapgāde Izsniegta 22.11.2014 22.11.2014
47 24.11.2014  “Saulrīti”, Veselavas pag DUS vienkāršota atjaunošana Izsniegta 25.11.2014 25.11.2014
48 17.12.2014  “Ķingas”, Priekuļu pag Izejmateriālu un rūpnieciskās ražošanas bunkuri Izsniegta 18.12.2014 19.01.2015
 49  17.12.2014  “Kastaņi”, Liepas pag Dzīvijamās mājas pārbūve  Izsniegta 08.01.2015  04.05.2015
 50  30.09.2014  “Grunduļi”, Drabešu pag Dzīvojamā māja  Izsniegta 20.10.2014  04.12.2014
 51  02.10.2014  “Dzērvenes”, Amata, Drabešu pag Dzīvojamā māja  Izsniegta 21.10.2014  21.11.2014
 52

Informācija atjaunota 16:30:33 19.12.2014