Bāriņtiesa

Amatas novada bāriņtiesa

Amatas novada bāriņtiesa ir Amatas novada pašvaldības izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, kura veic darbības bāriņtiesas kompetences ietvaros, pamatojoties uz normatīvajiem aktiem un publiskajiem tiesību principiem.

 Bāriņtiesa prioritāri nodrošina bērna vai aizgādnībā esošās personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību.

 Kontaktinformācija:
Adrese: Egļu iela 1, Ģikši, Amatas pagasts, Amatas novads, LV – 4141
Tālrunis: 64116025, 26483649
e-pasts: amata.barintiesa@inbox.lv

Bāriņtiesas sastāvs un pieņemšanas laiki:

vārds uzvārds, amats pieņemšana un kontaktinformācija
ZITA ŠČEGLOVA, bāriņtiesas priekšsēdētāja pieņem apmeklētājus Amatas pagasta pārvaldes ēkā Ģikšos:

  • pirmdienās no 800 – 1200,
  • trešdienās no 1300 – 1700,

informācija pa telefonu 64116025, 26483649
e – pasts: amata.barintiesa@inbox.lv

ALLA MEDVEDJEVA, bāriņtiesas locekle  pieņem apmeklētājus:

Zaubes pagasta pārvaldes ēkā:
otrdienās no 900 – 1100 un no 1500 – 1700
informācija pa telefonu 64116022, 26605845

Nītaures pagasta pārvaldes ēkā:
trešdienās no 800 – 1200 un no 1500 – 1700
informācija pa telefonu 64164319, 26605845

Skujenes pagasta pārvaldes ēkā:
ceturtdienās no 900 – 1100 un no 1500 – 1700
informācija pa telefonu 64125819, 26605845
MAIJA ŽĪGURE, bāriņtiesas locekle, pieņem apmeklētājus Drabešu pagastā Amatas novada domes ēkā “Ausmās”:

  • pirmdienās no 800 – 1200,
  • trešdienās no 1300 – 1500,

informācija pa telefonu 64127937, 26133952

DZILIS TAMANIS, bāriņtiesas loceklis Amatas un Drabešu pagastos informācija pa telefonu 28322871
DINIJA BAUMANE, bāriņtiesas sekretāre informācija pa telefonu 64116025, 26483649
e – pasts: amata.barintiesa@inbox.lv

 

Iepazīšanās kārtība ar bāriņtiesas lietvedībā esošu lietu.
Bāriņtiesu likuma 17. pants paredz šādus bāriņtiesas pienākumus
Bāriņtiesas nolikums
Bāriņtiesas darbinieku ētikas kodekss 


Valsts nodevas
par bāriņtiesas pakalpojumiem

Valsts nodevas ieskaita pašvaldības budžetā.
Bāriņtiesa iekasē šādas valsts nodevas:

Nr. p.k. Notariālā darbība Summa euro
1. Par darījuma akta projekta sagatavošanu 11.38
2. Par darījuma apliecināšanu 7.11
3. Par testamenta sastādīšanu vai atsaukšanu 18.50
4. Par testamenta pieņemšanu glabāšanā 34.15
5. Par pilnvaras sagatavošanu 4.27
6. Par pilnvaras apliecināšanu 2.85
7. Par paraksta apliecināšanu 2.85
8. Par apliecinājumu un citu darbību reģistra izraksta sastādīšanu un izsniegšanu 1.42 par katru lappusi
9. Par noraksta vai izraksta sastādīšanu 1.42 par katru lappusi
10. Par noraksta, izraksta vai kopijas apliecināšanu 0.43 par katru lappusi
11. Par paziņojuma izsniegšanu 4.27
12. Par apliecības izsniegšanu par izsniegto paziņojumu 4.27
13. Par nostiprinājuma lūguma sastādīšanu 7.11
14. Par paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma 4.27
15. Par mantojuma saraksta sastādīšanu 48.38
16. Par cita veida dokumentu sastādīšanu par katru lappusi 4.27

Bāriņtiesas apliecinājums juridiskā spēka ziņā pielīdzināms notariālajam apliecinājumam.