2016

Paskaidrojuma raksts par Amatas novada pašvaldības 2016.gada budžetu. lejuplādēt 

Amatas novada domes saistošie noteikumi Nr.1 „Amatas novada pašvaldības budžets 2016.gadam”lejuplādēt 

Vispārējie valdības dienesti. lejuplādēt 

Konsolidētais speciālais budžets 2016.gadam. lejuplādēt

Konsolidētais ziedojumu un dāvinājumu budžets 2016.gadam. lejuplādēt

Amatas novada pašvaldības atmaksājamo aizņēmumu, galvojumu un citu saistību apmērs. lejuplādēt

Pēc 2015.gada naudas plūsmas uzskaitītie izdevumi pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2016.gadā. lejuplādēt

Apvienoto pašvaldību struktūrvienību tāme 2016.gadam. lejuplādēt