2018

Paskaidrojuma raksts par Amatas novada pašvaldības 2018.gada budžetu. lejuplādēt
Konsolidētais pamatbudžets 2018.gadam. lejuplādēt
Konsolidētais speciālais budžets 2018.gadam. lejuplādēt
Aktivitātes 2018. gadam. lejuplādēt