2019

Grozījumi Amatas novada pašvaldības 17.04.2019. saistošajos noteikumos Nr. 4 “Amatas novada pašvaldības budžets 2019. gadam” lejupielādēt

Konsolidētais speciālais budžets 2019. gadam lejupielādēt
Konsolidētais pamatbudžets 2019. gadam lejupielādēt

Paskaidrojuma raksts par Amatas novada pašvaldības 2019.gada budžetu. lejupielādēt
Konsolidētais pamatbudžets 2019.gadam. lejupielādēt
Konsolidētais speciālais budžets 2019.gadam. lejupielādēt

23.10.2019. saistošie noteikumi Nr. 10 „Grozījumi Amatas novada pašvaldības 17.04.2019. saistošajos noteikumos Nr. 4 „Amatas novada pašvaldības budžets 2019. gadam”” lejupielādēt 
Paskaidrojuma raksts par grozījumiem Amatas novada pašvaldības 2019. gada budžetā lejupielādēt
Konsolidētais pamatbudžets 2019.gadam ar 23.10.2019. grozījumiem lejupielādēt
Konsolidētais speciālais budžets 2019. gadam ar 23.10.2019. grozījumiem lejupielādēt