2020

Amatas novada pašvaldības 22.01.2019. saistošie noteikumi Nr. 2 “Amatas novada pašvaldības budžets 2020. gadam” lejupielādēt

Konsolidētais pamatbudžets 2020. gadam lejupielādēt

Paskaidrojuma raksts par Amatas novada pašvaldības 2020.gada budžetu.lejupielādēt

“Grozījumi Amatas novada pašvaldības 22.01.2020. saistošajos noteikumos Nr. 2 “Amatas novada pašvaldības budžets 2020. gadam”” lejupielādēt

“Grozījumi Amatas novada pašvaldības 22.01.2020. saistošajos noteikumos Nr. 2 „Amatas novada pašvaldības budžets 2020. gadam”” lejupielādēt

Konsolidētais budžets 2020. gadam lejupielādēt

Par grozījumiem Amatas novada pašvaldības Saistošajos noteikumos  Nr. 2 “Amatas novada pašvaldības budžets 2020. gadam’’ lejupielādēt