2020

Grozījumi Amatas novada pašvaldības 22.01.2020. saistošajos noteikumos Nr. 2 „Amatas novada pašvaldības budžets 2020.gadam” lejupielādēt
Paskaidrojuma raksts par Amatas novada pašvaldības 2020.gada budžetu lejupielādēt
Konsolidētais pamatbudžets 2020.gadam lejupielādēt

Amatas novada pašvaldības 22.01.2019. saistošie noteikumi Nr. 2 “Amatas novada pašvaldības budžets 2020. gadam” lejupielādēt
Konsolidētais pamatbudžets 2020. gadam lejupielādētPaskaidrojuma raksts par Amatas novada pašvaldības 2020.gada budžetu.lejupielādēt

“Grozījumi Amatas novada pašvaldības 22.01.2020. saistošajos noteikumos Nr. 2 “Amatas novada pašvaldības budžets 2020. gadam”” lejupielādēt

“Grozījumi Amatas novada pašvaldības 22.01.2020. saistošajos noteikumos Nr. 2 „Amatas novada pašvaldības budžets 2020. gadam”” lejupielādēt

Konsolidētais budžets 2020. gadam lejupielādēt

Par grozījumiem Amatas novada pašvaldības Saistošajos noteikumos  Nr. 2 “Amatas novada pašvaldības budžets 2020. gadam’’ lejupielādēt

Grozījumi Amatas novada pašvaldības 22.01.2020. saistošajos noteikumos Nr. 2 „Amatas novada pašvaldības budžets 2020. gadam” lejupielādēt

Paskaidrojuma raksts “Par grozījumiem Amatas novada pašvaldības saistošajos noteikumos  Nr. 2 “Amatas novada pašvaldības budžets 2020. gadam’’  lejupielādēt