Darba aizsardzības un ugunsdrošības nodaļa

Darba aizsardzības un ugunsdrošības nodaļas vadītājs Juris Suseklis, tālrunis 27867353, 29230817, 64127914, juris.suseklis@and.lv

Konsultē darba aizsardzības un darba likumdošanas jautājumos. Amatas novada pašvaldības pilnvarotā persona parādu piedziņas jautājumos. Izdeklarēšanas un Administratīvās komisiju priekšsēdētājs.