Dome

Amatas novada domes deputātu kontaktinformācija:

Vārds Uzvārds Telefons E-pasts Fakss
Domes priekšsēdētāja Elita Eglīte (LZS) 26537849  elita.eglite@amatasnovads.lv 64127942
Andris Jansons (V) 29592250  anjans3@inbox.lv
Ingrīda Lāce (LZS) 29445480  ingrida_l@inbox.lv
Jānis Kārkliņš (LZS) 29212456  jancuks608@inbox.lv
Inese Varekoja (LZS) 26547561  donnai@inbox.lv 64170071
Sarmīte Sviderska (V) 26595545  sarmitesviderska@inbox.lv
Modris Veitners (LZS) 28657259  modris.veitners@amatasnovads.lv
Priekšsēdētājas vietniece Guna Kalniņa Priede (LZS) 29477997  guna.kp@vidzeme.lv
Solvita Krastiņa (LZS) 29466367  solvita61@inbox.lv
Olita Elmere (VP) 29158762  olitaelmer@inbox.lv 64125160
Āris Kazerovskis (LZS) 29132081  ariskazerovskis@inbox.lv
Pēteris Grugulis (VP) 28673906  zeme1002@inbox.lv
Valdis Lācis (VP) 29474087  zaubevaldis@inbox.lv
Pēteris Ontužāns (V) 26534925  peterisontuzans@inbox.lv
Arnis Lemešonoks (LZS) 29118172  arnislem@inbox.lv

Amatas novada pašvaldības komitejas:

Finanšu komiteja 10 cilvēku sastāvā:
Elita Eglīte,
Andris Jansons,
 Jānis Kārkliņš,
 Pēteris Ontužāns,
Valdis Lācis,
Olita Elmere,
Guna Kalniņa Priede,
Arnis Lemešonoks,
Āris Kazerovskis,
Ingrīda Lāce.
Sociālo jautājumu komiteja 7 cilvēku sastāvā:
Olita Elmere,
 Solvita Krastiņa,
 Sarmīte Sviderska,
Modris Veitners,
Pēteris Grugulis,
Inese Varekoja,
Āris Kazerovskis.
Izglītības un kultūras jautājumu komiteja 7 cilvēku sastāvā:
Ingrīda Lāce,
Arnis Lemešonoks,
Andris Jansons,
Solvita Krastiņa,
Valdis Lācis,
Sarmīte Sviderska,
Guna Kalniņa Priede.
Tautsaimniecības un teritorijas attīstības komiteja 7 cilvēku sastāvā:
Guna Kalniņa Priede,
Āris Kazerovskis,
 Modris Veitners,
Inese Varekoja,
 Pēteris Grugulis,
 Elita Eglīte,
Arnis Lemešonoks