Fizisko personu datu aizsardzība

Raivis Grūbe
Datu aizsardzības speciālists
tālr.: +371 67419000
e-pasts: raivis@grubesbirojs.lv
_______________________________________________________________

Viesturs Grūbe
Datu aizsardzības speciālists
tālr.: +371 67419000
e-pasts: viesturs@grubesbirojs.lv

 

Aktuālākā informācija par Covid-19 izplatības ierobežošanu, pakāpenisku atsevišķu ierobežojumu atcelšanu vai samazināšanu Amatas novadā šeit