Medicīniskie pakalpojumi

Ģikšu DAC
Nodrošināta vides pieejamība.
vadītāja un dienesta ārsta palīgs Ligita Špaca
tālr.: +371 64129373; +371 28364603
Pieņemšanas adrese:
Cēsu novads, Amatas pagasts, Ģikši, Egļu iela 1, LV-4141

Pieņemšanas laiks:

pirmdiena, trešdiena (plkst. 13:00 – 16:00)
 piektdiena (plkst. 12:30 – 14:00)
____________________________________________________________

Līvu DAC
Nodrošināta vides pieejamība.
 vadītāja un dienesta ārsta palīgs Sandra Rozīte
tālr.: +371 64100886; +371 29373756

Pieņemšanas adrese:
Līvu DAC, Zvārtas iela 2, Līvi, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101
Pieņemšanas laiks:
pirmdiena, trešdiena (plkst. 15:00 – 19:00)
otrdiena, ceturtdiena, piektdiena (plkst. 8:00 – 12:00)

____________________________________________________________

Ligita Špaca
Nodrošināta vides pieejamība.
Ieriķu DAC vadītāja, ambulatorā dienesta ārsta palīgs
tālr.: +371 64170026; +371 26182032

Pieņemšanas adrese:
Ieriķu DAC, Lielā iela 30, Ieriķi, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101
Pieņemšanas laiks:
pirmdiena, trešdiena (plkst. 8:00-12:00)
otrdiena (plkst. 9:00-13:00)
ceturtdiena (plkst. 14:00 – 18:00)
piektdiena (plkst. 13:00 – 17:00)

____________________________________________________________

 Ruta Balaško
Nodrošināta vides pieejamība.
Nītaures DAC vadītāja, ģimenes ārsta palīgs
tālr.: +37164164312; +37129135610

Pieņemšanas adrese:
Nītaures DAC, Jaunā iela 20, Nītaure, Nītaures pag., Cēsu nov., LV-4112
Pieņemšanas laiks:
pirmdiena (plkst. 14:00 – 18:00; 10:00 – 14:00 mājas vizītes, darbs ar dokumentiem )
otrdiena, trešdiena, ceturdiena, piektdiena (plkst. 8:00 – 12:00 ; 12:00 – 16:00 mājas vizītes, darbs ar dokumentiem)
____________________________________________________________

Olitas Elmeres ģimenes ārsta prakse
Nodrošināta vides pieejamība.

Iestādes kods 424700008;
Cēsu novada Zaubes pagasta “Gundegas”-10, LV-4113;
k.tel.64129959, mob.tel.29158762, fakss 64129011
e-pasts olitaelmer@inbox.lv
Reģ.Nr.10085712006
PIEŅEMŠANAS LAIKI no 2012.gada 1.jūnija

 Pirmdiena  Otrdiena  Trešdiena  Ceturtdiena Piektdiena
 Ģimenes ārste 8.00 – 12.00 8.00 – 13.00 14.00 – 17.00 8.00 – 13.00 8.00 – 13.00
 Ģimenes ārsta palīgs
A.Pavāre
8.00 – 12.00 8.00 – 12.00 14.00 – 19.00 8.00 – 12.00 8.00 – 12.00
 Ģimenes ārsta palīgs
I.Grinberga
12.00 – 16.00 12.00 – 16.00 10.00 – 14.00 12.00 – 16.00 12.00 – 16.00

Mājas vizītes pieteikt līdz plkst.15.00.
Neatliekamā medicīniskā palīdzība pa tālruņiem: 112;  113
Ģ.Ā.palīgs A.Pavāre: tālr.26153929; Zaube, Dārza ielā 3
Ģ.Ā.palīgs I.Grinberga: tālr.26591700; Zaube, „Virpuļi”
Ģimenes ārsti O.Elmeri prombūtnes laikā aizvieto ģimenes ārsts U.Vasiļevkis – Skujene, doktorāts tālr.29483207.
Ārpus darba laika darbojās Latvijas ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis: 66016001

____________________________________________________________

Ulda Vasiļevska ģimenes ārsta prakse
Nodrošināta vides pieejamība.
Iestādes kods 4247-00007;
Cēsu novada, Skujenes pag., “Gaismas”
k.tel.64107488
PIEŅEMŠANAS LAIKI

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Prakses darba laiki 8.00 – 16.00 8.00 – 16.00 8.00 – 16.00 8.00 – 16.00 8.00 – 16.00
Pieņemšana pec pieraksta 8.00 – 13.00 10.00 – 14.00 10.00 – 19.00 10.00 – 15.00 9.00 – 15.00
Akutās stundas 8.00 – 10.00 10.00 – 11.00 15.00 – 16.00 10.00 – 11.00 9.00 – 11.00