Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu

Saskaņā ar likuma „Par nekustama īpašuma nodokli” 9.1 panta trešo daļu darām zināmu, ka Amatas novada pašvaldība  ir izdevusi:

Dokumenta nosaukums un numurs Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi

Nr.18-B4/9-7/2018/95

Dokumenta izdošanas datums 19.02.2018.
Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati Ivars Vizulis, dzimšanas datums 05.08.1965.
Labprātīgas samaksas termiņš 07.03.2018.
Dokumenta glabāšanas laiks 5 gadi

 

Dokumenta nosaukums un numurs Brīdinājumu par administratīvā akta piespiedu izpildi

Nr.18-B8  9-10/2018/297

Dokumenta izdošanas datums 30.05.2018.
Parādnieka vārds, uzvārds, dzimšanas dati Ivars Vizulis, dzimšanas datums 05.08.1965.
Labprātīgas samaksas termiņš 19.06.2018.
Dokumenta glabāšanas laiks 5 gadi

Ar minēto brīdinājumu Ivars Vizulis var iepazīties Amatas novada pašvaldībā, “Ausmas”, Drabešos, Drabešu pagastā, Amatas novadā.

Lēmums.

Kontaktpersona R.Stūrīte, kontakttālrunis 64127936.

rudite.sturite@amatasnovads.lv