Izglītība

Amatas novada Amatas pamatskola
Adrese: Lielā iela 10, Ieriķi, Drabešu pagasts, Amatas novads, LV-4139
Direktors: Indars Upīts
Tālrunis: 64129376
E-pasts: amatask@inbox.lv

Amatas novada Drabešu internātpamatskola
Adrese: Drabeši, Amatas novads, LV-4101
Direktore: Sarmīte Čemme
Tālrunis: 64107967
E-pasts: drabesuskola@inbox.lv

Amatas novada Drabešu sākumskola
Adrese: Parka iela 1, Līvi, Amatas novads, LV-4101
Direktore: Laila Raiska
Tālrunis: 64100873
E-pasts: lailapu@one.lv

Amatas novada mūzikas un mākslas skola
Juridiskā adrese: ”Pagasta ēka”, Nītaure, Nītaures pagasts, Amatas novads, LV-4112.
Filiāles:
Sērmūkšu skola, Sērmūkši, Skujenes pagasts, Amatas novads, LV- 4143.
Lielā iela 26, Ieriķi, Drabešu pagasts, Amatas novads, LV -4139

Direktore: Marika Busote – Uzuliņa
Tālrunis: +371 27749775.
E – pasts: nitauresms@inbox.lv
www.amatasnovadamuzikasmakslasskola.lv

Amatas novada Nītaures vidusskola
Adrese: Nītaure, Nītaures pagasts, Amatas novads, LV-4112
Direktors: Māris Ķēniņš
Tālrunis: 64164253
E-pasts: nitaursk@inbox.lv

Pirmsskolas izglītības iestāde “Taurīte”
Adrese: “Dārziņi”, Nītaures pagasts, Amatas novads, LV-4112
Tālrunis: 64164264
E-pasts: npii-taurite@inbox.lv

Amatas novada Pirmsskolas izglītības iestāde “Kastanītis”
Adrese: Ģikši, Amatas novads, LV-4112
Tālrunis: 64129403
E-pasts: piikastanitis@inbox.lv

Amatas novada Spāres  internātpamatskola
Adrese: Spāre, Amatas pagasts, Amatas novads, LV-4139
Direktore: Rita Bukovska
Tālrunis: 64170076
E-pasts: sparesk@inbox.lv

Amatas novada Sērmūkšu pamatskola
Adrese: Sērmūkši, p.n. Skujene, Skujenes pagasts, Amatas novads, LV-4143
Direktore: Ilze Šmate
Tālr./fakss: 641 259 82
E-pasts: sermuksi7@inbox.lv

Amatas novada Zaubes pamatskola
Adrese: Bērzaines” Zaubes pag. Amatas nov. LV 4113
Direktore:Vita Krūmiņa
Tālrunis: 64129972
E-pasts: zaubesk@hawk.lv